Nova convocatòria de subvencions per a projectes I+D i millora de la producció per la lluita contra la Covid-19

En concret, aquesta convocatòria donarà suport a projectes de les següents tipologies:

Projectes individuals d’R+D relacionats amb la investigació sobre vacunes, medicaments i tractaments, productes sanitaris i equips hospitalaris i metges, desinfectants i roba i equips de protecció, així com les innovacions de processos pertinents amb vista a una producció eficient dels productes necessaris . Aquests projectes podran ser realitzats per empreses o centres tecnològics i hauran d’haver finalitzat com a màxim el 31 d’octubre de 2021.

Projectes individuals d’inversió per a la fabricació de productes relacionats amb la COVID-19 que hauran d’implicar una millora dels sistemes de producció habitual o increment de la capacitat de producció. Aquests projectes podran ser realitzats per empreses i hauran de finalitzar com a màxim el 31 d’octubre de 2020. El pressupost màxim elegible per projecte per a les dues tipologies serà de 625.000 euros, amb una subvenció màxima de 500.000 euros per entitat (fins al 80% de l’pressupost elegible). Els projectes s’han d’adequar a la situació d’emergència sanitària i permetre una implementació i posada en marxa a curt termini amb resultats concrets, primerencs i oportuns a la situació actual.

Més informació aquí

11 de maig de 2020