Vic: ajuts per estimular la contractació a les empreses

L’Ajuntament de Vic ha obert una convocatòria amb ajuts per estimular la contractació a les empreses. L’import màxim de la subvenció és de sis mesos de salari per cada persona que estigui a l’atur i es contracti per un mínim de 12 mesos.

Beneficiaris

Persona física o jurídica de naturalesa privada, que tingui un centre de treball a Vic, que realitzi una activitat econòmica i tingui capacitat legal per subscriure un contracte laboral.

Termini

Del 27 de febrer a l’1 de juny del 2023 o fins exhaurir pressupost.

Acció subvencionable

Un contracte d’una durada inicial mínima de 12 mesos superior al 50% de la jornada d’una persona menor de 30 anys o major de 45 anys, empadronada a Vic com a mínim tres mesos abans de la data de la convocatòria, és a dir, abans del 15 de novembre del 2022 que estigui:

a) inscrita com a demandant d’ocupació i en situació d’atur o inactivitat laboral, o 

b) en situació de precarietat laboral: haver estat treballant, o estar-ho en el moment present, en una jornada laboral igual o inferior al 50%, o haver encadenat contractes temporals d’una durada igual o inferior a tres mesos, considerant tots els contractes, en els darrers 365 dies.

Quantia

L’import màxim de la subvenció a cada empresa serà l’equivalent a sis mensualitats, amb paga extra prorratejada i el cost de la Seguretat Social, del salari mínim interprofessional (1.080 euros) per cada contracte que tingui una durada inicial mínima de 12 mesos, pel sou efectivament abonat al treballador.

Bases, aquí

Informació i sol·licitud

Contactar amb el servei gratuït OAC 360º trucant al 93 595 48 04, escrivint a oac360@vic.cat o concertant dia i hora de visita al web demaneu hora, aquí.

24 de febrer de 2023