Nou ajut per startups tecnològiques

La Generalitat de Catalunya ha obert una nova línia d’ajuts per a empreses emergents en l’àmbit de la tecnologia. 

Si hi esteu interessats, a Creacció us ajudem a resoldre dubtes i a sol.licitar-la. Contacta’ns.

Fins el 31 d’octubre de 2017 estarà oberta la nova línia d’ajuts Startup Capital, dirigida a empreses emergents que tinguin la tecnologia com a factor diferencial. Als següents enllaços hi trobareu la Fitxa Resum, les Bases Reguladores i la Convocatòria de l’ajut.

A qui va dirigit?
Són beneficiàries d’aquests ajuts les start-ups tecnològiques, és a dir, empreses emergents amb tecnologia pròpia que tingui entre 3 mesos i 3 anys de vida, en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Quina és la quantia de l’ajut?
L’ajut consta d’una partida econòmica i d’una altra en espècie:
–          Ajut econòmic: La intensitat de l’ajut serà del 75% del cost subvencionable, amb un màxim de 75.000 € per projecte.
–          Ajut en espècie: l’empresa rebrà l’assessorament de 2 tutors que hauran de dur a terme un mínim de 5 reunions.
El cost subvencionable acceptat mínim ha de ser de 60.000€.

Quines són les despeses subvencionables?
Totes les actuacions derivades de l’execució del pla d’empresa: des de l’administració i gestió de les operacions de l’empresa fins al desenvolupament i comercialització de productes i serveis.

L’ajut es podrà destinar a les despeses de personal, la inversió en materials i equipaments, el lloguer d’espais, la contractació de serveis legals, l’elaboració d’estratègies de comunicació o les llicències d’ús de software, entre d’altres.

Què cal tenir en compte?
Aquests ajuts es regeixen per concurrència competitiva.
El 80% de l’ajut econòmic atorgat es pagarà en la modalitat de bestreta sense que sigui necessària la constitució de garanties.

Quin és el període d’execució?
Des de la data de sol·licitud fins a 18 mesos a partir de la data de resolució de l’ajut.

Com es presenta la sol·licitud?
Un cop formalitzat l’imprès de sol·licitud i havent adjuntat la memòria tècnica del projecte en PDF, s’enviarà telemàticament a ACCIÓ. Per altra banda, cal registrar l’imprès de sol·licitud en paper i signat, sense la memòria tècnica i juntament amb la resta de documentació exigida, ja sigui presentant-la presencialment o per via administrativa. Les sol·licituds han d’anar adreçades al conseller delegat d’ACCIÓ.

Us recordem que l’horari de registre a la Delegació de la Catalunya Central (Carrer Alfons XII, 13. Manresa) és de dilluns a divendres de 9:00h a 14:00h.

1 de setembre de 2017