Mesures de suport a les microempreses i persones treballadores autònomes per a l’impuls de projectes de transformació digital i nous models de negoci

Oberta la convocatòria extraordinària per a l’any 2020 de mesures de suport a les microempreses i a les persones treballadores autònomes per a l’impuls de projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada.

Poden ser beneficiàries les entitats sense ànim de lucre, amb seu a Catalunya i amb vinculació als sectors del comerç, de l’hostaleria, del turisme i/o de la cultura, que acreditin que representen les microempreses i/o les persones treballadores autònomes dels sectors prioritzats a partir de convenis d’adhesió.

Són subvencionables els projectes de transformació digital i de nous models de negoci i la seva formació associada, amb l’objectiu del manteniment de l’ocupació i la millora de l’ocupabilitat de les persones treballadores en microempreses i treballadors autònoms que ocupin fins a 10 persones treballadores i que s’han vist agreujades pels efectes de les mesures preventives i de contenció derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

La quantia màxima de la subvenció a atorgar per projecte és de 60.000,00 euros.

Més informació aquí

22 de juliol de 2020