Mesures complementàries de recolzament a empreses i autònoms afectats per la pandèmia de la Covid-19

Els obligats al pagament de deutes de naturalesa pública, no tributàries ni duaneres, derivats del reintegrament i/o reemborsament d’ajudes o de préstecs concedits per l’Administració General de l’Estat, la gestió recaptatòria del qual correspongui a les Delegacions d’Economia i Hisenda, podran sol·licitar l’ajornament i/o fraccionament d’aquests, durant els exercicis 2021 i 2022, sempre que la crisi sanitària provocada per la COVID-19 i les mesures adoptades per a controlar la seva propagació, hagin provocat períodes d’inactivitat de l’obligat al pagament, reducció en el volum de les seves vendes o interrupcions en el subministrament en la cadena de valor.

 

Més informació BOE

22 d'abril de 2021