MENTORING I SUPORT A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LA PIME

Beneficiaris

Pimes inscrites al Cens IAE. Queden excloses les empreses que operin en els sectors de la pesca, l’aqüicultura, el carbó i la producció primària dels productes agrícoles.

Termini

25 de gener a les 9:00 h fins el 31 de març de 2024 a les 14:00 h (o fins a esgotar el pressupost). 

Import de l’ajut

  • Bo de “Mentoring” per a la reactivació de l’activitat internacional de la Pime: el bo té un valor de 3.000 €. Aquest bo anirà dirigit a l’empresa mentora en la formalització de l’Acord de Mentoring entre el beneficiari i ella mateixa. Aquest acord només es podrà subscriure amb alguna de les empreses adherides al Catàleg de Mentors per a la Internacionalització 
  • Execució del Pla d’Acció Internacional: L’empresa rebrà fins a 27.000 €, sobre un pressupost màxim elegible de 33.750 € per a executar les actuacions del seu Pla d’Acció Internacional. 

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

8 de febrer de 2024