Master in Business Administration (MBA). UVic – UCC

3ª edició del Master in Business Administration (MBA).

Un MBA és una experiència transformadora. No és un programa formatiu comú. Significa el pas a la maduresa en la gestió per a tots aquells que provenen d’àrees funcionals (finances, comercialització, enginyeria…) i aspiren a tenir un coneixement integral de l’empresa.

El MBA – Màster en Administració i Direcció d’Empreses, impulsat conjuntament pels campus de Vic i Manresa de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, dóna una visió de l’organització com a sistema complex, interactiu, on les diferents peces han de seguir una estratègia conjunta i un pla operatiu coherent. Així, s’aborda la problemàtica empresarial partint de l’estratègia, el màxim exponent de la pràctica directiva, i s’enfoca en les persones perquè dirigir una organització no és un problema de simple gestió. És un problema de lideratge. I, actualment, és un problema de lideratge en entorns de canvi permanent.

Per tot això, el MBA és el programa ideal per aquells tècnics, directius, emprenedors i propietaris d’empresa que vulguin aprofundir en el coneixement de les ciències de la gestió, sense oblidar avançar en el domini de cadascuna de les àrees de l’empresa, i donant, alhora, una visió generalista i totalment aplicada. Un programa que, d’altra banda, es basa en una metodologia pràctica i interactiva de business case (anàlisi de casos) i que ofereix un cos de professors referents, amb àmplia experiència en la pràctica de les matèries que imparteixen.

El Master in Business Administration (MBA) és un programa pensat per emprenedors, directius intermitjos i directius de PIME, amb continguts avançats d’Estratègia, Innovació, Lideratge, Màrketing, Operacions, Finances i Habilitats Directives, entre d’altres.

Pots trobar més informació a aquí

20 de juny de 2016