Marina Geli: “Els reptes del sistema sanitari d’Osona són la qualitat, l’equitat d’accés i la sostenibilitat”

La millora de la salut i l’assistència sanitària a Osona és un dels 5 eixos estratègics en els quals les entitats i agents del territori s’han coordinat per tirar endavant un full de ruta comú que permeti preparar i transformar la comarca per als reptes futurs.
Marina Geli, coordinadora estratègica del Centre d’Estudis Sanitaris i Socials de la UVIC-UCC (CESS) i Fundació Estudis Superiors de Salut-Medicina, lidera aquest eix estratègic.
Hem volgut repassar amb ella els reptes i fites principals.

– Com a regió referent en els àmbits de salut i sociosanitari, al document que recull els eixos estratègics, en salut a Osona s’aposta pel talent, el coneixement, la recerca i l’atenció a les persones. Anem a pams. Quins són els reptes i desafiaments que tenen sobre la taula les institucions de la comarca vinculades a la salut?
Els reptes del sistema sanitari de la comarca d’Osona són la qualitat, l’equitat d’accés i la sostenibilitat per raó de disposar de professionals i de retenir-los a la comarca en un moment de falta de professionals, especialment infermeria i metges/metgesses. La població d’Osona és molt diversa i amb major envelliment i ruralitat. Cal treballar més cooperativament l’atenció primaria sanitària i social, l’Hospital de Vic, els sociosanitaris de Vic, Hospital de Santa Creu i Hospitals de Manlleu, els serveis de salut pública, la xarxa de salut mental i l’àmbit residencial per a persones grans i àmbit de les persones amb discapacitat.

-En coneixement i recerca, l’IRIS-CC (l’Institut de Recerca i Innovació en Salut i Ciències de la Vida de la Catalunya Central) és un eix troncal en aquesta aposta?
IRIS-CC, Institut Recerca Salut i Innovació en Salut de la Catalunya Central és un instrument clau per l’equilibri territorial i per aportar coneixement a través de la recerca i innovació. Permetrà que els professionals sanitaris del territori tinguin la possibilitat d’impulsar la recerca en benefici dels pacients, les ciutats i pobles, de participar en xarxa en estudis multicèntrics d’un territori de gairebé 600.000 persones. Ha de contribuir a captar i retenir talent. Alhora ha de fer participar les empreses territorials en processos de desenvolupament de producte o servei.

-En una comarca amb un teixit industrial fort i amb projecció i amb un sector TIC també creixent, hi ha oportunitats de col·laboració entre empreses i l’IRIS-CC?
Per al teixit empresarial de sector primari, industrial i de serveis, en sinergia amb la UVIC-CC, l’IRIS-CC ha d’impulsar la translació de la recerca i fer conjuntament innovació útil per generar activitat econòmica i ocupació des del territori. IRIS-CC és l’onzè institut de recerca territorial de Catalunya i acaba amb un greuge històric.

-Una de les apostes per a l’eix estratègic de salut a Osona és el talent. En quin sentit es treballarà per aconseguir ser un pol de captació i retenció de talent en l’àmbit de la salut?
La ciutadania ha de participar activament i ha de conèixer el sector salut i no només com a generador d’atenció sanitària i sociosanitària sinó com a creador de llocs de treball, molt diversos, i d’economia arrossegament de molts àmbits productius. També el coneixement generat en l`àmbit acadèmic i clínic apodera a les persones i les comunitats. La suma d’acció integrada social i sanitària impulsa la prevenció de la dependència, de la vulnerabilitat i conflictivitat social.

-Finalment, com es treballarà la millora de l’atenció a les persones? La tecnologia potser hi pot tenir un paper clau?
La captació i retenció de talent i la creació d’oportunitats laborals i socials per a persones amb majors dificultats d’ocupació tenen en el sector salut un gran aliat. La UVIC-UCC, la Facultat de Medicina, IRIS-CC, la xarxa sanitària i social retenen persones que generen valor afegit, no només professionals, sinó culturals i socials.

20 de setembre de 2022