L’Observatori Socioeconòmic d’Osona participa a l’elaboració de l’informe Perfil de la Ciutat 2016

L’Observatori Socioeconòmic d’Osona de Creacció, en representació de l’Ajuntament de Vic, ha participat a l’elaboració de l’informe Perfil de la Ciutat 2016, que aquest dimarts es va presentar en un acte al Museu Municipal El Castell de Rubí. La publicació, de periodicitat anual, sintetitza la situació socioeconòmica i l’evolució en aquest àmbit de les tretze ciutats que, com Vic, formen part de la Xarxa Perfil de la Ciutat: Barberà del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Girona, Granollers, Manresa, Mataró, Mollet del Vallès, El Prat de Llobregat, Rubí, Sabadell, Santa Coloma de Gramenet i Terrassa.

La publicació s’agrupa en set capítols, que fa una radiografia de la demografia, el mercat de treball, l’habitatge, l’activitat econòmica, el teixit industrial, la cohesió social i la sostenibilitat dels municipis analitzats. Pel que fa a la demografia, el conjunt de les ciutats analitzades presenten un envelliment de la població, un saldo migratori negatiu, un retrocés de la població estrangera i unes baixes taxes de natalitat. L’informe també apunta una millora en indicadors econòmics, d’ocupació i de construcció de nous habitatges.

El Perfil de la Ciutat de Vic
Entre les principals conclusions de l’informe sobre Vic destaca l’increment significatiu del nombre d’autònoms (+13,53%) per sobre de la resta de municipis, seguit a molta distància per Girona (+1,36%). Juntament amb El Prat de Llobregat és l’únic municipi on el nombre d’assalariats supera ja el de l’any 2008, l’inici de la crisi econòmica. La taxa d’atur, que ha disminuït a tots els municipis l’últim any, se situa a Vic per sota de la mitjana catalana.

En el capítol d’habitatge, és la ciutat amb una intensitat d’edificació més baixa de tota la xarxa (53,4%, corresponent a finques urbanes edificades). La crisi econòmica també ha augmentat el nombre d’usuaris generals de les àrees bàsiques d’atenció social, un augment especialment significatiu a Vic on se situa en 211 per cada 1000 habitants (només el superen Cerdanyola i Rubí). A més, és la ciutat de la xarxa amb una taxa més alta de recollida selectiva (49.1%), i juntament amb Manresa, el Prat de Llobregat i Girona supera la mitjana catalana.

L’acte de presentació va comptar amb la participació de la primera tinent d’alcalde de Rubí, Maria Mas; del director de Cooperació Territorial i Pla Estratègic de l’Ajuntament de Mollet del Vallès, Raúl D. González del Pozo; de la tècnica del Gabinet d’Estudis i Estadístiques de l’Ajuntament de Rubí Enrica Bornao; i del professor de Ciència Política i director del Màster en Màrqueting Polític de la UAB, Gabriel Colomé. Aquest darrer va impartir la ponència “Opinió Pública i Opinió Publicada”. Aquesta ha estat la primera vegada que l’informe s’ha presentat en format electrònic, i ja es va anticipar que la propera edició serà interactiva per tal de poder creuar dades posteriorment.

Descarrega l’informe El Perfil de la Ciutat 2016

(Foto: Localpres. D’esquerra a dreta Enrica Bornao, Maria Mas, Gabriel Colomé i Raúl González el Pozo durant la presentació del Perfil de la Ciutat 2016 al Museu Municipal El Castell de Rubí)

16 de novembre de 2016