L’Observatori Socioeconòmic d’Osona ja es pot consultar a la xarxa

L’Observatori Socioeconòmic d’Osona ja es pot consultar a la xarxa a través de www.observatorisocioeconomicosona.cat/

L’Observatori treballa amb dades pròpies i dades externes a partir de les quals genera indicadors socioeconòmics de diferents àmbits per als 51 municipis de la comarca d’Osona. Les dades es poden descarregar en múltiples formats per facilitar-ne la reutilització. Properament l’Observatori oferirà estudis a mida i un servei de consulta

Què fa l’Observatori?
• Facilita informació per contribuir a desenvolupar estratègies i projectes (públics i privats) que potenciïn la competitivitat.
• Aporta coneixement per a la presa de decisions dels diferents agents del territori.
• Facilita l’accés a les dades en obert per al desenvolupament de noves oportunitats de negoci.

Com ho fa?
L’Observatori treballa amb dades pròpies i dades externes a partir de les quals genera indicadors socioeconòmics de diferents àmbits per als 51 municipis de la comarca d’Osona.

Tota aquesta informació es posa a l’abast de la ciutadania des del nou web de l’Observatori Socioeconòmic, el qual properament oferirà estudis a mida i un servei de consulta. Aquesta eina ofereix l’anàlisi de dades des de dues vessants. Per una banda, permet explorar-les lliurement, possibilitant la comparació entre els indicadors seleccionats de diferents municipis, creuant indicadors de diferents àmbits. Les dades es poden descarregar en múltiples formats per facilitar-ne la reutilització. D’altra banda, es pot accedir a la secció d’indicadors on aquests estan agrupats per famílies.

http://www.observatorisocioeconomicosona.cat/

20 d'abril de 2015