Línia Start-up capital coinversió que es composa d’un ajut reemborsable en forma de préstec i un ajut no reemborsable

Beneficiaris

Petites i mitjanes empreses emergents (start-up) que desenvolupin tecnologies considerades profundes (deep tech), que tinguin el seu centre operatiu principal a Catalunya i que hagin formalitzat una ronda de finançament.

La tecnologia profunda (deep tech) inclou innovacions en biologia, química, física, matemàtiques, enginyeria, maquinari i programari, basades en nous coneixements científics i avenços tecnològics punters, i comporten un alt risc tecnològic i de mercat.

Termini

Del 10 de maig al 16 d’octubre de 2023.

Import

Es consideraran objecte d’ajut les despeses i inversions necessàries per portar a terme el projecte de creixement de l’empresa definit en el seu pla d’empresa i que es realitzin en l’àmbit geogràfic de Catalunya. Es concedirà un ajut amb un màxim de 250.000 euros, 80% en forma de préstec i 20% en forma d’ajut no reemborsable.

Bases publicades

Accés al tràmit

11 de maig de 2023