La importància de controlar els costos de la teva empresa

La creació i seguiment d’un pressupost econòmic pot ser una de les tasques empresarials més difícils d’emprendre i, de vegades, es prioritzen altres tasques.

A més dels beneficis evidents del control dels costos, com són millorar el flux d’efectiu (tresoreria) i incrementar els beneficis, les empreses que practiquen el control de costos també poden:

 • Incrementar el valor de la seva empresa: En reduir les despeses es redueix el deute i augmenta el valor de l’empresa. Això augmenta la qualificació creditícia i assegura préstecs que també es poden utilitzar per invertir en actius essencials.
 • Incrementar el pressupost en àrees amb més retorn: Els diners estalviats de despeses innecessàries també es poden utilitzar per augmentar els pressupostos d’altres departaments, com per exemple,  màrqueting i publicitat, ja que solen mostrar el major retorn de la inversió (ROI).
 • Més treballadors qualificats: Podent dedicar estalvis pel pressupost de contractació i es pot contractar treballadors més experimentats i qualificats.
 • Millorar la competitivitat dels seus productes o serveis: Amb costos més controlats podem millorar els preus, incrementar la qualitat o incrementar el valor afegit el que ens permet ser millors que la competència.
 • Incrementar les vendes: Conèixer els tipus de clients que son més rendibles, ens permet fer accions de captació i fidelització més acurades i amb un millor retorn. 

Què hem de fer per a controlar les despeses?

 1. Primer de tot, tenir un pressupost. D’aquesta manera es pot preveure la viabilitat del negoci, anticipar problemes de tresoreria o necessitats de finançament. 

Aquí trobareu una plantilla en format Excel que us pot ajudar a fer aquest pressupost i el seguiment posterior.

 1. Comparar periòdicament (mensual o trimestralment) el pressupost amb la situació real del negoci i amb anteriors períodes per a detectar desviacions. 

Imprescindible conèixer i comparar:

 1. Despeses fixes: Aquelles que no varien si les vendes augmenten o disminueixen. Són per exemple les despeses de personal administratiu i de direcció, de contractació de serveis externs, de lloguers, de subministraments, interessos de préstecs…
 2. Despeses variables: Són les que depenen del ritme de producció. Si augmenten les vendes i viceversa. Són les compres de mercadería, mà d’obra, packaging, logística…

També pot ser molt convenient avaluar:

 1. Despeses per client com comissions i rappels, transport…
 2. Despeses en àrees empresarials com màrqueting o publicitat, i el seu retorn.
 3. Si fos necessari, reduir les diferències entre el pressupost i la situació real, desenvolupar mesures correctives.

Algunes accions poden ser:

 1. Negociar nous preus i condicions amb proveïdors (descomptes, rappels, terminis pagaments…)
 2. Comprovar els serveis per subscripció i/o comissions (com per exemple els bancaris).
 3. Digitalitzar processos i fer servir serveis al núvol.
 4. Externalitzar o Internalitzar serveis.
 5. Dedicar recursos només als clients més rendibles.

Si necessites acompanyament en qualsevol d’aquests aspectes demana’ns cita previa aquí.

7 d'octubre de 2022