Les tendències estratègiques actuals que impacten a Osona

La consultora internacional IDOM va presentar dijous passat, en el marc del Consell General de Creacció, les macrotendències actuals que impacten a la comarca d’Osona.

Les tendències es van agrupar en 6 blocs:
1.- Macrotendències globals: Canvis en el comportament del consumidor, el teletreball, la vulnerabilitat de les cadenes de subministrament, els fluxos migratoris, la desigualtat i l’increment de les revoltes socials, l’envelliment de la població, el creixement del mercat asiàtic, l’escassa disponibilitat de matèria primera i l’increment de preu de l’electricitat.
2.- Transformació del sector agro i sostenibilitat mediambiental: Alimentació sostenible, nous hàbits de consum, agricultura vertical i agritech.
3.- Transformació digital: 5G, ciberseguretat, IoT (Internet Of Things), blockchain i reskilling.
4.- Mobilitat i logística: mobilitat sostenible, vehicle elèctric, mobilitat compartida, connectivitat i distribució urbana.
5.- Talent i col·lectius vulnerables: talent digital, redisseny de les feines i perfils necessaris, atracció i retenció de talent, desplaçament de la immigració a ciutats mitjanes.
6.- Salut: E-Health, silver economy, salut preventiva, medicina personalitzada i la importància del wellness.

VEURE PRESENTACIÓ TENDÈNCIES

Finançat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc dels ajuts directes per al finançament dels plans de reactivació socioeconòmica COVID-19 en l’àmbit d’ocupació i gestionat pel Consell Comarcal d’Osona.

28 d'octubre de 2021