Les macrotendències en el món actual: transformació del sector agro i sostenibilitat mediambiental

Alimentació sostenible, nous hàbits de consum i una agricultura revolucionària marcaran les directrius dels propers anys a les empreses

L’Observatori Socioeconòmic d’Osona ha elaborat un informe on es recullen les macrotendències globals a la societat actual, algunes de les quals tenen un impacte més que real en l’àmbit nacional i local. Aquest document s’ha desglossat des de diverses perspectives: una de general i cinc més vinculades als projectes estratègics del territori: mobilitat i logística, talent i col·lectius vulnerables, transformació del sector agro i sostenibilitat mediambiental, transformació digital i salut.

Us les estem explicant de manera regular en aquest web, sota el paraigües de la secció “Macrotendències en el món actual”. Avui, parlem del sector agrolimentari i el medi ambient.

1. Alimentació sostenible

Els sistemes alimentaris sostenibles són fonamentals per garantir que les generacions futures tinguin aliments assegurats i dietes saludables. En aquest marc, cal destacar que l’estat espanyol, gràcies al clima idoni i l’existència d’una gran diversitat de sòl i fauna auxiliar, pot convertir-se en un dels països del món amb més hectàrees dedicades a l’agricultura ecològica.

Més informació

2. Nous hàbits de consum

Molts experts de la indústria esperen un canvi massiu en els hàbits de consum, en el qual els consumidors optaran per aliments més saludables i sostenibles. 

Algunes tendències que ja es marquen són: nutrició funcional per prevenir malalties, auge del producte de proximitat, menys ingesta de carn, transparència de les empreses i els seus productes, nutrició familiar i sostenibilitat. 

Més informació

3. Agricultura vertical

En un futur no massa llunyà, creixeran alguns tipus de cultius: hidropònics, en interiors durant tot l’any, independentment del clima i condicions exteriors; aeropònics, una forma avançada dels hidropònics, que permet un creixement més ràpid, plantes més sanes i majors rendiments, i tot això utilitzant menys recursos; i els verticals, revolucionaris i molt sostenibles perquè tendeixen a requerir molta menys aigua que el cultiu tradicional.

Més informació

4. Agrictech

En els últims 10 anys, l’agricultura tecnològica ha experimentat un enorme creixement en inversió. Segons Agtech Trends hi ha set tendències que estan transformant el futur de l’agricultura: la visió per ordinador, l’automatització de granges, la ramaderia intel·ligent, els drons, els hivernacles moderns, el blockchain i la intel·ligència artificial.

Més informació

5. I a Osona…

Malgrat la importància del sector agro a l’economia de la comarca, aquest suposa externalitats molt negatives per al territori. Una de les més importants és la contaminació: gairebé la meitat de les fonts estan contaminades per nitrats originats per purins. A més, la qualitat de l’aigua de les fonts públiques d’Osona és molt preocupant, els brolladors superen considerablement els límits marcats per l’OMS.

Gran part de la producció del sector agro de la comarca s’exporta a altres països i això implica certes amenaces que posen en risc la sostenibilitat del sector. A més a més, el teixit empresarial del sector està format especialment per empreses petites.

Més informació

Visualitza la presentació, aquí


Les macrotendències en el món actual

Les macrotendències en el món actual: global

Les macrotendències en el món actual: el talent

Les macrotendències en el món actual: mobilitat i logística

4 de maig de 2023