Les empreses, disposades a reduir i revaloritzar els residus industrials

Després de la primera cinquantena de visites informatives, es constata que les empreses estan preocupades pel cost, la gestió i l’impacte ambiental dels residus, però també consideren que en aquest camp es poden generar sinergies i grans oportunitats.

L’entrada en vigor de la nova Llei de Residus estatal, 7/2022, que afecta als residus municipals i els industrials, posa sobre la taula nous reptes i obligacions per al teixit empresarial, de cara a seguir millorant en la gestió dels residus. Cal fer més esforç en prevenció, separació en origen i valorització. En aquest aspecte, Osona i el Lluçanès, que són de les comarques de Catalunya amb els índexs més alts de recollida selectiva, volen ser també comarques líders en la gestió dels residus industrials.

La posada en marxa de sistemes de recollida de residus municipals d’alta eficiència (porta a porta i contenidors tancats) fa que els petits industrials no tinguin la sortida que tenien fins ara, o sigui, tirar els seus residus dins dels contenidors de carrer. De fet aquesta solució mai ha estat bona, però ara es busquen solucions ja més definitives i que comportin una separació en origen molt millor dels residus, i també una millor valorització.

En aquest context s’emmarca el programa pilot que la Mancomunitat la Plana, Creacció, els ajuntaments de Vic, Gurb i les Masies de Voltregà, el Consorci del Lluçanès i el Consell Comarcal d’Osona van posar en marxa aquest estiu, adreçat a les empreses i gestors de residus de la comarca, i amb un ull posat al compliment de la normativa europea.

Més informació del programa pilot per a la reducció i revalorització dels residus industrials a Osona i el Lluçanès

El projecte s’allargarà fins a finals de 2024, moment en el qual es preveu que pugui esdevenir un servei estable per a les empreses. En una primera fase del programa s’estan visitant les empreses i se’ls explica el projecte.

Les primeres conclusions

Després de visitar 48 empreses de diversos sectors (objectiu 100 a mitjans del 2024), especialment alimentació i metall, es poden treure ja les primeres conclusions de com es percep el programa d’assessorament i la importància d’aquest projecte, així com el potencial que té per a donar un suport real a totes aquestes persones empresàries.

S’han classificat, parametritzat i quantificat més de 1.500 tones de residus industrials, que es generen anualment en les empreses entrevistades. Tot un repte que persegueix que Osona i el Lluçanès siguin també líders en la correcta gestió dels residus municipals. I a més ho facin de forma eficient i amb els mínims costos.

Les primers impressions de les empreses vers el programa han estat molt positives:

  • La rebuda del programa de visites personalitzades és molt bo, i les empreses ens han fet saber la preocupació del cost dels residus, del cost que té gestionar-los correctament i també de la creixent importància que té la seva gestió des del punt de vista ambiental i comercial.
  • El programa de visites permet posar dades reals, i números, a la quantitat de residus industrials generats a la comarca, els seus costos reals de gestió i les possibilitats de gestionant-los millor, i que els costos siguin els mínims.
  • L’assessorament també permet a les empreses posar atenció en aquest àmbit i veuen realment el cost que els genera al seu negoci i el potencial benefici que pot tenir una correcta gestió. En general, els costos, en aquest àmbit, estan atomitzats i no hi ha una consciència global per prendre mesures.
  • Les sinergies que es poden crear entre les empreses per trobar millors gestors, més eficients, més econòmics i que donin millor solucions a la gestió són reals. La informació que s’està obtenint de les reunions permet optimitzar la gestió.
  • L’assessorament permet detectar millores en els processos interns de les empreses per generar menys residus o per a separar-los i gestionar-los millors.
  • Convertir al màxim els residus en recursos valoritzables és una de les grans oportunitats que les empreses també veuen.
  • Crear col·laboracions amb els gestors actuals, perquè s’especialitzin, busquin sinergies i col·laboracions també ja comença a ser una realitat.

S’iniciarà el retorn d’informació a les empreses entrevistades en aquesta primera fase el segon trimestre del 2024, quan ja es puguin analitzar una quantitat significativa d’empreses, i permeti quantificar residus, quantitats, qualitat, possibilitat de gestió i costos.

24 de gener de 2024