Les empreses es reorganitzen per ser àgils

La COVID19 ha posat moltes empreses contra les cordes per un canvi de context inesperat. Algunes estaven preparades per donar una resposta ràpida al canvi. D’altres, comencen a buscar noves metodologies d’organització per ser capaces de donar resposta als clients davant de qualsevol canvi.

Sergi Mussons, consultor i formador osonenc d’operacions, acaba de publicar el llibre “Organizaciones Ágiles”, on explica com transformar l’empresa perquè aquesta s’adapti fàcilment als seus clients i no a l’inrevés.

Mussons afirma que “amb la pandèmia tothom ha pres consciència que cal ser més àgils. Però també és veritat que encara hi ha molts empresaris i directius que segueixen pensant exclusivament en productivitat dels recursos i no en adaptabilitat i productivitat global”.

El consultor recomana als empresaris fer-se preguntes de l’estil: “Per què el meu negoci ha auto-limitat el seu propi creixement? Quantes vegades he deixat descontent un client? Quantes vegades l’he fet esperar mentre jo estava satisfet perquè tenia moltes comandes?”.

Mussons matisa que “ser una empresa àgil no vol dir haver de córrer sempre per servir a temps. Si ets àgil, podràs no córrer per servir al teu client de forma ràpida”.

Per afavorir la transformació, el consultor treballa a partir d’equips autogestionats, formats per persones implicades i liderats per líders de servei: “Una empresa àgil busca que tota ella estigui formada per equips, també els directius. Per tant, en primer lloc, has de facilitar que les persones acceptin autogestionar-se i garantir que dins l’equip hi hagi suficient lideratge i criteri per assegurar l’èxit. En segon lloc, la direcció ha de deixar de controlar el dia a dia i centrar-se en l’estratègia, exclusivament”.

Sergi Mussons explica que la metodologia Agile és per a qualsevol tipus d’empresa i sector. “Et convé anar en la direcció de l’agilitat si tens un entorn canviant, la teva demanda és difícil de preveure i si internament estàs creixent i cada dia ets més complex. Si cada dia tens més indirectes i més estructura, estàs anant en la direcció contrària” assegura.

L’empresa Liquats Vegetals, de Viladrau, va aplicar fa poc més de dos anys un procés de transformació en aquest sentit. Des d’Operacions, Josep Erra explica que “He de confessar que abans de començar teníem els nostres dubtes, però ara que veiem la transformació, és claríssim que havíem d’apostar pel canvi i la reorganització”.

A Liquats Vegetals, es van crear dos equips multidisciplinaris amb persones de diferents departaments, cadascun dedicat a unes línies productives.

A cada equip se li van assignar uns indicadors amb una doble finalitat: Visualitzar la millora i marcar una direcció on dirigir els esforços.

“Als candidats dels equips se’ls va explicar el projecte i se’ls hi va donar l’elecció de participar-hi. Així, els equips es van crear amb persones motivades pel canvi i pel projecte”, explica Erra.

Josep Erra destaca com a clau de l’èxit que “la direcció de l’empresa cregui en el projecte i estigui convençuda de la necessitat del canvi”.

I afegeix: “A nosaltres ens va ajudar tenir un equip de consultors en la fase de disseny i formació, però s’ha de ser conscient la direcció hi ha de dedicar el temps necessari, per tal que el projecte es desenvolupi com a propi. La direcció de l’empresa hi ha d’estar involucrada no només a l’inici sinó també durant el desenvolupament del projecte per tal d’assegurar l’èxit”.

 

23 d'octubre de 2020