Les dones majors de 45 anys encapçalen els aturats de llarga durada a Osona

El 4t Informe de Competitivitat, presentat per Creacció i elaborat des de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona, indiquen que els dos col·lectius més vulnerables en la cronificació de l’atur són les dones i els majors de 45 anys. Les dones aturades majors de 45, per tant, tenen un doble factor de risc i encapçalen el grup d’aturats de llarga durada. El setembre del 2008, la xifra d’atur d’aquest col·lectiu era del 15,6% i el setembre del 2017 s’havia més que doblat, i suposava un 34,2%. En termes absoluts, a Osona hi ha 4.611 dones registrades a l’atur (gener 2018) i representen el 58% del total d’aturats. Les majors de 45 anys tenen cada vegada un pes superior entre els aturats, com ho revela el fet que el 60% dels aturats de més de 45 anys són dones.

El 66% dels aturats de llarga durada (més de 2 anys) són dones. En canvi, el darrer informe d’Ocupació a la Indústria Local de la Diputació de Barcelona indica que la nova Indústria 4.0 pot ser una gran font d’oportunitats laborals per a les dones, que sobresurten en “competències com la perseverança, la creativitat o el tracte humà” o bé una major “psicomotricitat fina”. Com a botó de mostra, el setembre de 2017 Creacció va impulsar la primera edició d’un curs formatiu titulat Confecció plàstica i especialització en embalatge industrial. De les 15 alumnes va haver-hi 9 insercions a l’empresa, amb casos d’èxit com el d’Altoplast, als Hostalets de Balenyà. La perspectiva és repetir l’experiència.

S’observa un creixement de la taxa d’activitat i de la taxa d’ocupació femenina, de manera que cada vegada hi ha més dones incorporades al mercat de treball. El 86% dels seus contractes són temporals i mantenen un grau d’afiliació inferior a la dels homes. Les diferències més importants es troben focalitzades entre les dones estrangeres. Només un 39% de les dones immigrants estan afiliades, enfront un 67% de les dones no estrangeres.

Dones soles i amb major risc d’exclusió
Un dels perfils femenins que sobresurt i es desprèn de les dades de l’informe és el de les dones que viuen soles, un fet que està en relació amb un augment de la probabilitat del risc d’exclusió social. Un 27,8% de les dones osonenques més grans de 65 anys viuen soles i la dada s’enfila fins al 34,7% en les majors de 75. Cal tenir en compte que les dones representen el 57,5% de la població que supera els 65 anys i suposen un 74,1% del conjunt de les persones que viuen soles.

Foto: Una alumna i una encarregada en plena formació pràctica a Altoplast, als Hostalets de Balenyà

7 de març de 2018