Les altes d’autònoms i societats a Osona durant el 2020 es mantenen, tot i que de manera més irregular

El Balanç anual dels Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) que recull anualment la Diputació de Barcelona mostren que l’activitat d’aquests punts ha estat més irregular i amb menys demanda que altres anys.

L’activitat va quedar interrompuda per l’esclat de la pandèmia, i els mesos de març i abril van ser els mesos amb menys altes d’activitat. En concret, es van registrar un 79% menys d’altres, respecte els mateixos mesos del 2019.

Dels 44 Punts d’Atenció a l’Emprenedor que hi ha a Catalunya, el de l’Ajuntament de Vic -Creacció se situa a la posició número 12 com a punt amb més altes. En concret, el 2020, a Vic es van gestionar un total de 38 altes (7 de societats i 31 d’autònoms). Per la seva banda, el PAE de Centelles se situa a la posició 31 amb 9 altes (1 de societat i 8 d’autònoms).

Els punts PAE s’emmarquen en el treball en xarxa de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments per millorar la relació empresa-administració i contribuir a facilitar i promoure l’activitat empresarial. Els Punts d’Atenció a l’Emprenedor (PAE) són oficines autoritzades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, des d’on es realitza la tramitació de constitució de les formes jurídiques més habituals (autònoms, SL…) de manera telemàtica i gratuïta. 

El servei permet que els emprenedors estalviïn despeses entràmits com la constitució d’empreses. En concret les empreses de la província de Barcelona constituides l’any 2019 a través dels PAE van tenir un estalvi de 554.205€.

 

* El gràfic mostra l’evolució del nombre d’altes dels PAE locals de Catalunya des del 2014 al 2020.

10 de març de 2021