Les 12 claus de la reemprenedoria

Vols plegar o et jubiles? Vols cedir la teva empresa? A Creacció-Reempresa t’oferim assessorament individual per a l’elaboració sense sorpreses del teu Pla de Cessió

Si ets un empresari/a i/o autònom i estàs interessat/da en transmetre la propietat i la gestió de la teva empresa, a Creacció-Reempresa t’oferim assessorament individual per a l’elaboració del teu Pla de Cessió, així com assessorament durant tot el procés de transmissió de l’empresa: des de la primera reunió de presentació de les parts fins a la signatura del contracte de compravenda, passant per les fases de negociació i mediació per arribar a un acord.

A més de l’orientació durant la preparació i transmissió de l’empresa, treballem per cercar potencials compradors del teu negoci.

Concretament, disposes dels següents serveis:

– Elaboració de l’oferta de cessió.
– Orientació en la determinació del valor del negoci.
– Assessorament sobre els preparatius per a la venda de l’empresa.
– Estudi de l’empresa.
– Recerca de compradors potencials.
– Assessorament en la negociació amb l’entorn afectat.
– Assessorament en la redacció de la documentació oficial entre el cedent i el reemprenedor.
– Transferència del know-how de cedent a reemprenedor.

Més informació de Reempresa, aquí

Els nostres serveis no tenen cap cost per l’usuari, perquè les entitats que ho promouen han rebut un cofinançament públic.

Pots trobar més informació, aquí.

Contacta amb nosaltres:
Creacció
reempresa.creaccio@creaccio.cat
93 881 55 33

1. La reempresa com a model de reemprenedoria

En els últims anys, s’han dedicat molts recursos a la creació de noves empreses. Tanmateix, a banda de crear-ne, és tant o més important dedicar l’esforç a mantenir les empreses solvents per tal que segueixin funcionant i no hagin de tancar per manca de relleu empresarial. Per aquest motiu, Reempresa es planteja com un bon instrument per garantir al llarg del temps l’activitat d’empreses econòmicament viables.

La reempresa és un nou model d’emprenedoria, un mecanisme pel qual un nou emprenedor pren el testimoni en la gestió d’una empresa ja existent, la qual compra en la seva totalitat per continuar l’activitat, de manera que amb aquesta acció salvaguarda el patrimoni empresarial individual i col·lectiu.

Més d’un terç dels professionals que actualment estan en actiu i que són propietaris d’una empresa arribaran a l’edat de jubilació durant els propers deu anys i, molt sovint, sense algú del seu entorn familiar a qui puguin cedir la seva empresa. De fet, sis cessions de cada deu són degudes a la jubilació de l’empresari. Això no obstant, la transmissió també pot esdevenir una alternativa quan un empresari decideix cedir-la perquè vol invertir en una altra empresa que ja funciona o, simplement, perquè vol iniciar una altra activitat des de zero.

Per la seva banda, per als reemprenedors és menys arriscat reemprendre una empresa ja existent que crear-ne una del no-res. Tot i això, també és cert que fer-se càrrec d’una empresa en funcionament exigeix de mitjana un 60% més d’inversió que crear-ne una de nova. Amb tot, el fet de reemprendre ofereix l’oportunitat a aquells que volen iniciar un projecte pel seu compte d’aprofitar-se del coneixement i l’experiència de l’empresa al mercat i, en conseqüència, de garantir una llarga vida a l’empresa independentment dels seus propietaris.

Sense tenir-ne en compte els motius, la transmissió d’empreses i la consegüent reempresa són un esdeveniment cabdal que s’ha de preparar amb molta cura. És inevitable que hi hagi una  certa taxa de mortalitat d’empreses velles que, lògicament, són substituïdes per unes altres de noves. Malgrat tot, moltes empreses fracassen en la fase de cessió, no pas perquè no siguin viables, sinó perquè la transmissió no s’ha preparat correctament.

2. Prepara la cessió de l’empresa

És important que us prepareu per cedir la vostra empresa a fi d’evitar que tot l’esforç i la il·lusió que vau invertir-hi en crear-la no s’esvaeixin. També cal que defugiu la idea que una il·lusió en la qual heu abocat tota la vostra dedicació ha de desaparèixer forçosament amb la vostra marxa, ja que l’empresa pot seguir el seu curs si pren com a base els vostres anys de gestió.

De la mateixa manera que vau seguir un procés minuciós per crear la vostra empresa, heu de seguir una planificació molt estricta per tal d’assegurar-li una vida llarga. Independentment de la seva grandària, del tipus d’empresa de què es tracti o de la seva naturalesa, una cessió comporta un acte de gestió que no s’improvisa, sinó que s’ha d’organitzar a consciència.

Per tant, el procés de reempresa mereix un temps de reflexió i de preparació rigorosa per part de tots aquells que hi estan implicats i la seva preparació comporta dos aspectes importants que cal tenir presents abans de fer qualsevol pas:

 • Optimitzar les conseqüències de la cessió per al cedent.
 • Optimitzar l’entorn per tal de poder trobar més fàcilment la persona que es farà càrrec de l’empresa.

Cal que veieu el procés de reempresa com la millor opció de concloure satisfactòriament la vida professional d’un empresari, alhora que aconseguiu un relleu per a l’empresa. Això implica la conservació dels clients, dels reemprenedors i també dels treballadors.

El procés de cessió implicarà un canvi en la vostra vida. El fet de posar fi a la vostra activitat professional us permetrà invertir en altres projectes d’ordre més personal, donarà lloc a una transferència de riqueses, de la valoració del vostre patrimoni professional cap al patrimoni privat, i assegurarà, d’aquesta manera, rendes per a la vostra jubilació i per a la vostra família.

Una de les claus perquè la cessió de la vostra empresa sigui reeixida és el fet de preparar-ne la transmissió seguint aquestes pautes. Per això cal que:

 • Ho feu com més aviat millor; si és possible a 50 anys o quan almenys us en quedin cinc per endavant.
 • Compteu amb l’ajuda d’assessors especialitzats.
 • Us prengueu un temps per trobar la persona que es farà càrrec de l’empresa i que, quan l’hàgiu trobat, la consciencieu i la formeu per reemprendre l’empresa.
 • Us organitzeu amb prou temps a fi de treure profit dels dispositius jurídics i fiscals més avantatjosos.
 • Trobeu el període precís per negociar millor.

3. Estàs preparat per a la cessió de l’empresa?

Per trobar la resposta a aquesta pregunta, cal que concreteu la vostra situació per dues vies fonamentals: la personal i la professional.

En primer lloc, necessiteu fer un balanç personal per tal de prendre decisions adaptades a la vostra situació i els vostres objectius, com ara:

 • Els vostres projectes futurs (altres activitats, jubilació, etc.), amb les necessitats financeres corresponents.
 • Els recursos de què disposareu l’endemà mateix de la transmissió.
 • L’organització del vostre patrimoni i la transmissió als hereus.

Sempre podeu comptar amb el suport d’un assessor bancari que us orientarà; igualment, us pot ser molt útil entrevistar-vos amb un assessor en gestió de patrimonis. Per conèixer l’import de la vostra futura jubilació, la forma per calcular-la i altres aspectes rellevants, és important que contacteu amb l’agent encarregat de la vostra assegurança de vida o del pla de pensions que rebreu quan us jubileu.

En segon lloc, heu de fer un balanç jurídic i fiscal del vostre patrimoni per determinar els preparatius necessaris en la transmissió de la vostra empresa sota les millors condicions fiscals i financeres.

En aquest cas, pot ser avantatjós:

 • Cedir la vostra empresa excloent-ne els béns immobles. Aquesta operació pot facilitar la negociació, encara que sens dubte disminuirà el preu de cessió. Això també podria permetre disposar de rendes complementàries durant la vostra jubilació, gràcies a la percepció de rendes locatives.
 • Contractar un pla d’estalvi salarial. Si preteneu transmetre l’empresa a un dels vostres assalariats, un pla d’estalvi salarial us ajudarà a constituir un capital en condicions fiscals i financeres molt avantatjoses i també us autoritzarà a lliurar el seu estalvi amb anticipació -en les condicions previstes per la reglamentació- quan comenci a fer-se càrrec del seu negoci per tal d’autofinançar la transacció.

En darrer lloc, feu un balanç de la vostra activitat que us permeti tenir una visió objectiva de la situació de la vostra empresa i que inclogui aquests aspectes:

 • Els seus punts forts i els seus punts febles.
 • Els canvis eventuals que cal portar a terme abans de la cessió.
 • El nivell d’inversió que cal mantenir per presentar l’empresa amb un atractiu notable.

4. L’empresa està preparada per ser cedida?

Els experts coincideixen a afirmar que a tot arreu les cessions d’empreses no estan gestionades correctament i que aquest és el motiu que les condueix al fracàs i, per tant, a la degradació progressiva del teixit empresarial actual.

Qualsevol empresa pot estar preparada per ser cedida amb més o menys facilitat. En conseqüència, és molt important fer una programació de la cessió que es caracteritzi per les pautes que cal seguir i pels resultats que es volen obtenir.

En tota cessió destaquen dos punts clau:

 • L’anticipació de l’empresari en el moment de la successió.
 • El coneixement previ del successor sobre l’empresa.

Quan l’empresari s’anticipa a la seva marxa, aplana el camí per a una dura batalla que han de seguir els altres en nom seu. En aquest sentit, serveix per estudiar els problemes pels quals podria passar l’empresa i s’avança als secrets en què aquesta es pot perdre. Amb tot això, aconsegueix que l’empresa estigui preparada per tal de perviure. Així, doncs, prepareu l’empresa i tots els agents que hi estiguin involucrats i aconseguiu conscienciar de l’èxit que s’assolirà amb aquest pla en un futur.

D’altra banda, amb la integració prematura del successor a l’empresa, s’aconsegueix un període de coneixement bidireccional. L’empresa s’adapta al nou propietari, se’n nodreix i s’alia a la seva nova imatge directiva. A més, el reemprenedor aprèn de l’empresa, estudia la seva cultura i el seu treball, avalua la seva entrada i, finalment, troba el seu lloc.

Seguint aquests passos, l’empresa cedirà a la transició gairebé sense adonar-se que, en realitat, el que acaba de fer és renéixer:

5. Com trobem el reemprenedor adequat per a la nostra empresa?

A continuació, us presentem per ordre de prioritats les possibles opcions de reemprenedors potencials per a la vostra empresa.

La cessió familiar. Aquesta solució és sens dubte la més desitjada per la majoria d’empresaris, però aquesta alternativa només funcionarà si realment hi ha una persona dins de la família amb la motivació i les ganes que vau posar-hi quan vau engegar l’empresa. A més a més, ha d’estar dotada de certa perícia i de qualitats per gestionar-la.

La confiança en el personal de l’empresa. Una alternativa a la cessió familiar que és tan bona o millor que la reempresa familiar és la transferència al personal de l’empresa. Es tracta d’un pas de continuïtat ideal, ja que, d’aquesta manera, estareu recompensant un dels vostres assalariats més competents alhora que augmentareu la seva motivació, fidelitat i formació.

L’entorn. Com a tercera opció, podeu valorar cedir l’empresa a persones que formen part del vostre cercle empresarial, com ara un client, un proveïdor o un competidor. Qualsevol persona relacionada amb l’empresa pot ser el comprador esperat.

La cessió a tercers. En cas que hagueu d’ampliar l’àmbit de recerca fora del vostre entorn proper, caldrà que busqueu el suport de Reempresa per tal que un dels seus consultors treballi amb vosaltres braç a braç en el projecte de cessió i que us doni suport a l’hora de redactar informes i cercar el vostre reemprenedor adequat.

Els consultors de Reempresa us aportaran els coneixements necessaris a l’hora de fer una avaluació la vostra empresa. Aquest expedient, el contingut del qual serà més o menys detallat segons la complexitat i la dimensió de l’empresa, serà la seva carta de presentació (activitat i historial) i s’hi detallarà el motiu de la cessió, els principals elements financers i jurídics, el preu de venda, els mitjans humans i materials, entre d’altres. També us ajudaran a elaborar aquest document, que haurà de ser atractiu, però al mateix temps objectiu i sincer.

L’èxit de l’operació de cessió depèn en gran mesura de la confidencialitat tant del projecte com de la informació rellevant sobre la vostra empresa. Què pensaran els clients si saben que voleu cedir la vostra empresa? I què passarà si els vostres competidors tenen accés a la informació de l’empresa?

La idea d’un canvi de titularitat pot provocar un sentiment de frustració tant als treballadors com als clients, els proveïdors i els col·laboradors. D’altra banda, podria esperonar els competidors i fer que aquests canviïn la seva manera d’actuar al mercat i que s’incrementi, d’aquesta manera, l’estat de nerviosisme a l’empresa. Per aquest motiu, cal trobar un mitjà just perquè es pugui procedir progressivament a la seva implementació a tots els nivells de l’empresa i fer del pla de successió un pla de tots. Per tant, és recomanable no comunicar la voluntat de cessió als treballadors amb massa anterioritat i també és important ressaltar la voluntat de continuïtat de l’empresa.

Més informació de Reempresa, aquí

6. La transmissió del “know how” en la reempresa

En el procés de reempresa, és fonamental que el cedent transfereixi al reemprenedor el know howi les bones pràctiques necessàries per a la marxa diària de l’empresa. En aquest sentit, en el moment de la cessió, cal ensenyar al reemprenedor diferents matèries en els àmbits següents:

 • Coneixement teòric
 • Màrqueting i comerç
 • Recursos humans
 • Comptabilitat i finances
 • Aspectes legals i financers
 • Direcció de la cadena de producció
 • Accés a finançament
 • Informació general

Les raons per les quals hi ha aquesta dificultat afegida al procés de cessió es detallen a continuació:

 • Influència de l’empresa i de les seves característiques en tots els aspectes rellevants del seu funcionament, sobretot pel que fa a l’àrea de negoci i a la grandària de l’empresa.
 • Les característiques del reemprenedor, com ara l’edat, l’experiència professional, els estudis, etc.
 • El tipus de cessió: familiar, a treballadors, a tercers. Segons una teoria, com més propera és la relació entre el cedent i el reemprenedor, més fàcil és transferir el “know-how”.
 • La influència de la relació amb el reemprenedor i l’existència d’un període de transició òptim. Quan la relació entre ambdues parts és nul·la, la transferència dels coneixements de l’empresa esdevé impossible.

Per aquest motiu, Reempresa dóna suport en el procés de cessió en què cedents i reemprenedors treballen junts durant la primera fase en la qual s’ha materialitzat la transmissió,

igual que en una cursa de relleus, en què el primer corredor lliura el testimoni al seu company.

7. Com optimitzar els aspectes de la cessió?

Amb la finalitat de simplificar el procés de transmissió i rebre la màxima informació possible sobre els tràmits que cal fer, és aconsellable que demaneu suport a serveis d’experts en la matèria.

D’aquesta manera, evitareu qualsevol tipus d’error i garantireu una cessió adequada de la vostra empresa. Per tal d’optimitzar els aspectes de la cessió, cal que us centreu en el següent:

 1. Avaluació d’una empresa

Hi ha moltes maneres d’avaluar una empresa. A grans trets, es poden agrupar en dues categories:

 • Enfocament patrimonial. Es basa en el valor de mercat de l’actiu de l’empresa i es calcula a partir del balanç final.
 • Enfocament financer. Té en compte el valor de l’empresa amb relació al seu mercat i les seves evolucions futures (càlculs a partir del benefici net o marge brut, de l’autofinançament o dels dividends).

El reemprenedor adquireix un futur, però alhora s’apropia d’un passat. Per aquest motiu, convé saber de quina manera cal abordar una avaluació i donar-li la puntuació que es mereix:

 • El 20% d’avaluació de l’empresa + el 80% de l’anàlisi estratègica.
 • Encàrrec d’avaluacions argumentades.
 • Atenció en les sobrevaloracions, de manera que es pot afalagar però alhora cal acostar als vostres compradors.
 • En certes ocasions, es troben només una vegada.
 • Objectivitat i realisme, en la mesura que sigui possible.
 1. L’anàlisi estratègica

El fet d’avaluar una empresa consisteix a analitzar-ne els punts forts i els punts febles, a nivell intern del negoci i amb relació al seu entorn.

S’han de tenir en compte tots els aspectes relacionats amb l’empresa i la seva marxa, com ara:

 •  Aspectes econòmics
 •  Aspectes comercials
 •  Aspectes tècnics
 •  Recursos humans
 •  Recursos socials
 •  Recursos jurídics i reglamentaris
 •  Recursos comptables i financers

A l’hora de fer l’anàlisi estratègica de l’empresa, també cal tenir en compte el lloc que ocupa l’actual empresari i el que haurà d’ocupar el cedent en el moment de la successió. La relació de tots dos amb els diferents agents de l’empresa donarà lloc a una cultura empresarial, una política de l’empresa i també un marc d’actuacions que conduiran finalment l’empresa a l’èxit o al fracàs. 

Recordem que el procés de reempresa no s’improvisa, sinó que es tracta d’una transició planificada.

 1. Due Diligence

Una “Due Diligence” podria definir-se com una radiografia completa d’una societat amb l’objectiu de conèixer el seu estat en una data concreta. La “Due Diligence” es considera un procés d’investigació i anàlisi en la planificació de la successió, atès que ens ofereix informació rellevant sobre la nostra empresa, una informació de la qual podran disposar els reemprenedors interessats a adquirir la nostra empresa en un futur.

Per mitjà de la “Due Diligence”, podrem fer el següent:

1. Valorar l’oportunitat de la inversió.

2. Identificar i avaluar els riscos potencials.

3. Determinar el preu adequat per a la transacció.

8. Com es determina el valor de la meva empresa?

En el moment de les negociacions, el valor de la vostra empresa serà debatut i adaptat per tal de determinar el preu de venda, el qual dependrà també de diversos factors que es poden donar en el procés de venda:

 • Oportunitats. Hi ha diversos compradors que hi estan interessats?
 • Quina és la motivació i quina és la capacitat financera del reemprenedor interessat a fer-se’n càrrec?
 • Quina relació hi ha entre vosaltres i el vostre reemprenedor?
 • Hi ha química entre cedent i reemprenedor?

Com a cedent, espereu molt de la valoració de la vostra empresa, en la qual veureu el resultat d’anys de treball i de sacrifici. Això no obstant, els cedents sovint surten decebuts amb el resultat d’aquesta avaluació, ja que el preu que s’assigna a l’empresa no coincideix amb el valor que ell mateix li atorga.

Heu de ser conscients que el reemprenedor que adquireixi la vostra empresa no comprarà el seu passat en si, sinó un potencial viable de rendibilitat i de desenvolupament. Per aquest motiu, el preu de transmissió serà un punt intermedi entre l’oferta i la demanda que emana de la vostra negociació amb el reemprenedor.

L’avaluació sovint està considerada, sense raó, com el resultat d’un exercici merament matemàtic, però en la pràctica s’han de ponderar altres aspectes qualitatius extrets de l’anàlisi econòmica i estratègica de la vostra empresa. S’han de tenir en compte l’esforç i la dedicació al negoci del cedent, dades que es veuran reflectides en l’estratègia de l’empresa, el seu posicionament al mercat i les xifres.

9. Com s’han de desenvolupar les negociacions?

Les negociacions comencen a la primera reunió presencial amb l’empresari reemprenedor. Us recomanem que, en cas que ho considereu oportú, compteu amb el suport d’assessors que estiguin altament familiaritzats amb el vostre projecte de reempresa, ja que, des del primer moment, haureu de discutir amb el reemprenedor qüestions tècniques comptables, financeres i jurídiques, entre d’altres. Les negociacions són un element més complex del que semblen a primera vista i, segons com s’hagin preparat prèviament, es poden accelerar o dilatar en el temps.

Des de Reempresa, us proposem que porteu a terme les negociacions a qualsevol de les nostres oficines, de manera que els nostres consultors en puguin fer un seguiment exhaustiu i, si arriba el cas, les puguin redirigir per tal que finalitzin amb èxit. És recomanable que la primera entrevista se celebri després d’haver compilat tota la informació sobre l’empresa objectiu que es pugui aconseguir sense haver de signar l’acord de confidencialitat i que inclouria tota aquella informació a la qual es pot accedir per mitjans propis. Tanmateix, recordeu que la primera impressió és la més important, com en qualsevol relació entre dues persones.

Abans de presentar-vos a una reunió amb el reemprenedor, heu de dedicar prou temps a preparar-la adequadament. En aquest cas, us poden ser útils aquestes indicacions:

 • Definiu clarament quin és el vostre objectiu a la reunió.
 • Tingueu present en tot moment l’interval de preus en què us podeu moure o us voleu moure.
 • Penseu en totes les alternatives possibles a l’hora de reemprendre (compravenda d’accions o compravenda d’actius) i en totes les variants de garanties que es poden establir en el contracte de reempresa.
 • Recordeu que les modalitats i els terminis de pagament serveixen sovint com a contrapunt en la negociació i que, si es dóna el cas, us poden proporcionar avantatges igualment interessants.
 • Analitzeu les possibles modalitats d’acompanyament del cedent durant la primera etapa de la reempresa i determineu-ne la més convenient per tal que la transmissió del knowhow es dugui a terme amb totes les garanties.
 • En cas que s’hagi de fer una auditoria, estudieu-la bé per tal de conèixer les raons objectives que us puguin donar una posició avantatjosa a l’hora de negociar.

Us recomanem que eviteu qualsevol discussió que, en detriment d’aspectes objectius, pugui allunyar-vos del nucli central de les negociacions.

Tant el reemprenedor com el cedent teniu el deure d’actuar de bona fe i amb lleialtat cap a l’altra part durant tot el període de negociacions. Tanmateix, això no treu que el cedent tingui l’obligació de donar al reemprenedor tota la informació i la documentació corresponent i necessària per conèixer l’estat de l’empresa, per tal de que el reemprenedor pugui apropar-se a la realitat de l’empresa prendre la decisió de reemprendre.

Un cop hagi finalitzat la reunió, us aconsellem que redacteu una acta amb les decisions preses durant les negociacions. D’aquesta manera, us estalviareu haver de tirar enrere i haver de revisar aquelles qüestions en les quals ja havíeu arribat a un acord prèviament. Des de Reempresa, us demanem un esforç per promoure la transparència durant les negociacions: poseu sobre la taula tots els dubtes i qüestions que us generen una preocupació per tal d’evitar equívocs posteriors.

Més informació de Reempresa, aquí

10. El contingut de la negociació

Tant per al cedent com per al reemprenedor, la negociació consisteix principalment a fixar el preu de venda de l’empresa. Això no obstant, tan important com el preu ho són les condicions de cessió que, en l’etapa final del procés, s’hauran de recollir per escrit en el contracte de reempresa.

A mesura que es vagin succeint les diferents reunions amb el reemprenedor, heu d’anar donant informació que pot ser tant o més valuosa que els mateixos estats comptables, els registres fiscals i, fins i tot, els documents societaris, per posar-ne exemples. L’objectiu final és generar confiança en el reemprenedor, si es vol que la cessió arribi a bon terme, haureu de tenir una actitud honesta i pro activa davant dels possibles entrebancs i els potencials catalitzadors de l’operació. Durant les diferents visites del reemprenedor a l’empresa, és important que tingueu una actitud empàtica i que li mostreu els aspectes importants de l’empresa juntament amb el seu entorn.

A més, en el transcurs de les reunions, cal que aneu responent totes les preguntes que us faci el reemprenedor relacionades amb l’empresa i que tingueu preparats i detallats tots els aspectes que afecten l’empresa.

Durant les negociacions, haureu d’arribar a un acord sobre aquests i altres elements que es detallen a continuació:

 • La determinació del preu de cessió. La negociació pot preveure una venda ajornada en el temps amb clàusules de revisió total o parcial del preu. A més, probablement més important que la xifra final és com s’hi arriba, mecanisme que haurà de quedar igualment clar per a ambdues parts.
 • L’articulació de la transmissió jurídica de l’empresa. En aquest cas, se cediran els actius i els passius de l’empresa, només una unitat productiva o bé es portarà a terme una compravenda de les participacions socials, en cas de trobar-nos davant de societats capitalistes.
 • Les modalitats de pagament. El cedent pot proposar, per exemple, participar en el finançament inicial tot concedint un crèdit al reemprenedor, mantenir una participació minoritària en el capital o simplement trobar la fórmula adequada mitjançant un pagament diferit.
 • La tresoreria de l’empresa, és a dir, els comptes corrents de l’empresa.
 • Les garanties d’actiu i de passiu de l’empresa objecte de transmissió.
 • La modalitat d’acompanyament del cedent al reemprenedor durant la primera etapa de la reempresa.
 • Eventualment, les condicions de sortida de determinats col·laboradors, entre d’altres.

En qualsevol cas, tots aquests punts han de ser analitzats amb molta cura amb el suport d’un professional expert en la matèria. A continuació, exposem una sèrie de detalls que cal tenir en compte:

 • Respecteu les diferents etapes i sigueu conscients que el procés de reempresa demana un cert formalisme.
 • Preneu-vos el temps necessari per a la negociació, però no hi insistiu si les posicions de les parts són massa allunyades o fins i tot antagòniques.
 • Sapigueu que en el curs d’aquesta etapa cal que lliureu al reemprenedor tota la documentació i la informació necessàries per tal d’oferir-li la imatge real de l’empresa.

No se’ns escapa que es tracta d’un moment delicat, ja que els interessos de les parts són en part divergents i que, per tant, cadascuna defensarà els seus interessos tant com pugui, fins al punt que poden entrar en conflicte. Sens dubte, serà una prova de foc que servirà per avaluar  a veritable naturalesa de la relació entre cedent i reemprenedor.

El resultat de les primeres trobades amb el reemprenedor és la redacció d’una carta d’intencions que ha de plasmar la ferma voluntat d’ambdues parts de concloure la transmissió de l’empresa. En tot cas, cal indicar-hi les principals condicions de l’operació, i posat cas que no quedin determinades, com a mínim cal fixar-hi els elements essencials per tal que siguin determinables en una etapa posterior. Sense que en cap cas resulti vinculant cedir, sí que  marca el marc de les negociacions un cop es fa evident la possibilitat d’arribar a un acord per a la transmissió de l’empresa i garanteix l’exclusivitat en les negociacions de manera que no es portin a terme negociacions paral·leles amb altres reemprenedors.

11. Les formalitats de la transmissió d’una empresa

Tot seguit descriurem els passos més rellevants que cal seguir a l’hora de formalitzar la transmissió de l’empresa i, en conseqüència, l’inici de la reempresa. En gran mesura, la naturalesa del cedent determinarà la figura jurídica que es pot utilitzar per tal de procedir a la transmissió de l’empresa i, per la seva banda, el reemprenedor comportarà que s’hagi de seguir un mecanisme o un altre a fi que pugui continuar desenvolupant l’activitat empresarial com a reemprenedor.

Procés de reempresa: d’empresari individual a empresari individual o societat

Quan es tracta de reemprendre una activitat empresarial desenvolupada fins al moment per un empresari individual i el reemprenedor de l’activitat és un altre empresari individual o una societat, es considera absolutament necessari tenir en compte tota aquella documentació que acrediti que l’activitat que és objecte de reempresa es troba al corrent de pagament de totes les seves obligacions amb tercers (tributàries, amb la seguretat social, laborals, etc). En cas contrari, el reemprenedor s’haurà de fer càrrec d’aquestes obligacions assumides per l’anterior empresari, és a dir, el cedent.

Per formalitzar aquest tipus de reempresa, prenem el model tipus de contracte de reempresa, al qual s’han d’afegir tots aquells acords, contractes, relacions i notificacions necessaris per regularitzar completament la transmissió de l’empresa. A més, el reemprenedor haurà de donar-se d’alta censal i de l’impost d’activitats econòmiques a l’Agència Tributària, a més de fer la declaració d’inici d’activitat i inscriure’s en el règim d’autònoms de la Seguretat Social.

Procés de reempresa: transmissió de participacions socials o accions

Quan el procés de reempresa es produeix a partir d’una societat mercantil, la manera més simple de reemprendre és que el reemprenedor adquireixi part de les accions o participacions socials en què es divideix el capital de la societat que el cedent ha utilitzat, almenys fins a aquella data, per desenvolupar l’activitat que es vol reemprendre.

Per tant, la figura del comprador de les accions o participacions socials, segons el cas, l’exerceix el reemprenedor, el qual, des del moment que esdevé soci de la societat, passa a ser de manera indirecta titular de tot el patrimoni destinat al desenvolupament de l’activitat objecte del contracte de reempresa.

Per tal de simplificar els formalismes d’aquesta tipologia de reempresa, és imprescindible annexar al contracte marc de reempresa el contracte de transmissió d’accions o participacions socials entre cedent i reemprenedor. Tot seguint les exigències legals, el contracte de transmissió de les participacions d’una societat ha de constar en escriptura pública atorgada davant de notari. A més, en el registre de socis de la societat s’ha d’incloure el nou titular i, en conseqüència, cancel·lar l’assentament del cedent o, si escau, modificar-lo per tal de reflectir el nombre i la tipologia de les participacions socials. Això no obstant, si l’operació de reempresa comporta la transmissió de la totalitat de les participacions, s’haurà de comunicar al Registre Mercantil el canvi experimentat en el soci únic.

Procés de reempresa: cessió global d’actiu i passiu

El procés de reempresa produït per la cessió global d’actiu i passiu, que compon la totalitat del patrimoni de la societat cedent, s’esdevé en cas que una societat inscrita transmeti en bloc el seu patrimoni per successió universal a un o diversos socis o a tercers a canvi d’una contraprestació que no podrà consistir en accions, participacions o quotes de soci del cessionari. A més, la legislació mercantil té en compte la possibilitat de portar a terme una cessió global d’actius i de passius amb particularitats específiques: la cessió global plural, la cessió global per a societats en liquidació i la cessió global internacional.

La cessió global plural té lloc quan la cessió es fa a dos o més reemprenedors de manera que cada part del patrimoni cedit constitueix una unitat econòmica. S’entén per unitat econòmica el conjunt de recursos humans, tècnics i econòmics destinats a la producció d’un producte o la prestació d’un servei que no depèn de la resta de recursos que integren l’empresa. En el cas de la cessió global per a societats en liquidació, es produeix amb la transmissió de l’actiu i el passiu d’una empresa que es troba en procés de liquidació, sempre que la societat que se cedeix no hagi començat la fase de distribució del seu patrimoni entre els socis. En darrer lloc, es parla de cessió global internacional quan la societat cedent i la societat reemprenedora siguin de diferent nacionalitat. La cessió global d’actiu i passiu es regirà per les respectives lleis personals aplicables.

En aquest cas, la societat que pretén cedir els seus actius i passius ha de seguir el procediment establert legalment:

a) Redacció del projecte de cessió. Els administradors de la societat han de redactar i subscriure un projecte de cessió global i presentar un exemplar d’aquest projecte al registre mercantil corresponent per al seu dipòsit.

b) Elaboració d’un informe.

c) La cessió global ha d’estar acordada necessàriament per la junta de socis de la societat cedent i s’ha d’ajustar al projecte de cessió global i amb compliment dels requisits establerts per l’acord de fusió.

d) Publicació de l’acord de cessió global en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil i en un diari de gran tirada a la província on té el domicili social l’empresa en què s’expressi la identitat del reemprenedor.

e) Lliurament del projecte de cessió global i de l’informe dels administradors als representants dels treballadors.

f) Termini d’un mes per permetre l’exercici del dret d’oposició que assisteix als creditors de la societat cedent.

g) Elevació a escriptura pública atorgada per la societat cedent en la qual consti l’acord de cessió global adoptat.

h) Inscripció de la cessió global al Registre Mercantil, en els fulls corresponents a la societat cedent.plicatiu i justificatiu detallat del projecte de cessió global per part dels administradors.

12. I un cop he cedit l’empresa, què?

Per col·locar el capital nascut de la cessió de la vostra empresa, heu de tenir en compte la vostra situació personal. El moment fiscal en què us trobeu, la naturalesa de les vostres rendes, drets i impostos nascuts en resposta a la cessió, la situació familiar, etc.

Podreu decidir si voleu invertir el capital, estalviar-lo o emprar-lo per pagar deutes pendents que tingueu. La vostra elecció dependrà dels factors següents:

 • Els objectius lligats als projectes personals: col·locar liquiditats en espera, preparar o fer immediatament un projecte de compra immobiliària, anticipar la transmissió dels béns als vostres hereus…
 • El grau d’aversió al risc.
 • La durada de la col·locació. La durada òptima variarà d’acord amb els vostres projectes i el suport de col·locació seleccionat. Com que a cada suport li correspon una durada recomanada, convé que respecteu aquesta durada amb la finalitat de limitar els riscos de variació que pugui patir.

Més informació de Reempresa, aquí

6 de març de 2023