L’atur disminueix a Osona un 11% l’últim any, però segueix estancat en persones majors de 45 anys

• L’ocupació creix en els assalariats del sector serveis (8,7%) i sobretot en els de menys de 24 anys.
• Les afiliacions d’assalariats (6,3%) creixen més que les d’autònoms (3,4%), que es concentren en la indústria alimentària (17,2%)
• Osona registra 4.056 nous contractes de treball al juny, un 18,9% més que en el mateix període de 2015, però manté la taxa de temporalitat al voltant del 87%

Osona ha reduït en 1.115 persones el nombre d’aturats l’últim any, una xifra que equival a un descens del 10,8% i que es va situar aquest juny en 9.218 persones. Aquest descens deixa la taxa d’atur registral de la comarca al 12,1%, un 1,7% més baixa que ara fa un any i 8 dècimes per sota de la taxa d’atur catalana (12,9%). Aquestes xifres formen part del primer Informe de conjuntura socioeconòmica d’Osona que s’ha presentat aquest matí en roda de premsa. L’informe és de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona que, en el marc de Creacció, monitoritza la realitat de la comarca.

El document correspon als primers sis mesos d’aquest 2016 i analitza les principals dades i tendències dels teixits empresarial i productiu, del mercat de treball (contractació i atur) i del sector de l’habitatge. El president de Creacció, Josep Arimany, ha explicat que l’informe “pretén prendre el pols a la conjuntura de la comarca a la meitat de l’exercici econòmic”. Les dades, ha explicat, han d’ajudar les administracions públiques i les empreses a prendre decisions estratègiques. L’informe de conjuntura complementa, de forma sintètica, l’informe de competitivitat que l’Observatori presenta cada mes de gener.

El conseller delegat de Creacció, Joan Turró, ha explicat que l’informe demostra un creixement de l’ocupació, “sobretot en el sector serveis i no tant en la indústria, com passava l’any passat”, però també ha destacat que es registra un augment de la taxa de temporalitat i un creixement dels autònoms en el sector alimentari. Per Turró, “no s’ha aconseguit donar seguretat en l’àmbit laboral”.

La responsable de l’Observatori Socioeconòmic d’Osona, Sandra Álamo, ha explicat que la caiguda de l’atur és especialment significativa entre la població jove, amb un descens interanual del 19% els menors de 20 anys i del 16,3% els de 20 a 24. Per contra, s’estanca en grups d’edat de les franges altes, sobretot entre els majors de 45 anys, en què els dos últims anys ha passat del 53% al 56,6% actual. Alhora, ha explicat que la taxa de cobertura per desocupació ha baixat 25 punts respecte al 2010: mentre que fa 5 anys el 80,5% dels aturats cobrava alguna de les prestacions, ara només ho fa el 55,8%. Segons Arimany, aquesta darrera és “una dada molt preocupant i que ens obliga a fer-ne una anàlisi”.

Teixit empresarial i productiu
En el transcurs de l’últim any els centres de cotització han augmentat a Osona un 1,7%, xifra que representa un total de 97 empreses més que en el mateix període de l’any anterior i se situa en 5.853 empreses. Per sectors, tots han experimentat un creixement tret de l’industrial, que s’ha mantingut.
Pel que fa al teixit productiu, la creació d’ocupació s’ha suavitzat lleugerament respecte al període 2014-2015, però continuen augmentant els llocs de treball a un ritme del 5,5% interanual. Aquest creixement es concentra en els assalariats del sector serveis (8,7%) i en els autònoms del sector industrial (9,7%). Precisament la xifra d’autònoms vinculats a la indústria alimentària ha crescut un 173% des de 2008. En aquest sentit, Álamo ha anunciat que durant aquest any Creacció “està fent una anàlisi d’aquest col·lectiu per detectar solucions”. L’informe també ha incidit en el sector de l’habitatge, on ha detectat una “incipient millora” que es deu sobretot a un ascens del mercat de lloguer, tradicionalment baix a la comarca.

Projectes de Creacció
El president del Consell Comarcal d’Osona, Joan Roca, ha explicat que a partir de les dades de l’informe es prenen decisions estratègiques per a la comarca. En aquest sentit, ha destacat dos dels projectes que s’estan impulsant des de Creacció: per una banda s’està acabant de tancar un pla estratègic per a la formació professional, que “fa propostes per millorar l’encaix entre el mapa formatiu i d’orientació professional i la demanda del sector productiu a Osona”. Per altra banda, ha explicat que la Taula de Purins ja porta uns mesos constituïda i està treballant per detectar zones de la comarca on es podrien establir “centres de gestió per tractar el purí de forma col·lectiva o individual”.

14 de setembre de 2016