L’Ajuntament de Vic destina 15.000 euros a reforçar el comerç mitjançant el programa Reempresa

Amb l’objectiu de dinamitzar el comerç i incentivar la continuïtat del sector, l’Ajuntament de Vic convoca per primera vegada uns ajuts destinats a la transmissió o cessió de negocis en el marc del programa Reempresa. Serà Creacció, a través del seu servei d’Emprenedoria, qui gestionarà i guiarà el procés de concessió de les noves subvencions.

Reempresa és un mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya, on es troben l’oferta i la demanda per a la cessió d’empreses i a través d’una metodologia d’acompanyament validada. El darrer informe del Termòmetre de Reempresa indica que Vic i la seva àrea d’influència ja han entrat al Top 10 de territoris amb més casos d’èxit.

Es concedirà un ajut màxim de 3.000 euros per sol·licitud

El termini de presentació de sol·licituds s’acaba el 30 de setembre o bé quan s’exhaureixi la dotació pressupostària corresponent. L’ordre d’accés a la subvenció serà la data i hora de registre de les sol·licituds, sempre que compleixin els requisits. L’import màxim que es concedirà és de 3.000 euros per cada sol·licitud i és necessari un cofinançament del 50% del total de la subvenció.

Poden sol·licitar les subvencions tots aquells que estiguin al corrent de les seves obligacions tributàries, desenvolupin la seva activitat econòmica a Vic i:
• Estiguin registrats com a reemprenedors al programa Reempresa
• Disposin d’alta d’activitat a Vic a efectes fiscals
• Disposin d’alta en règim d’autònoms o Mútua del Col·legi Professional
• Disposin d’un informe i d’un certificat de validació del Pla d’empresa per part del Servei d’Emprenedoria de Creacció.

La tramitació es pot fer també per via telemàtica
El lloc de presentació de les sol·licituds és presencialment a les Oficines d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Vic, o telemàticament a la seu electrònica amb la sol·licitud corresponent.
El període d’execució de l’acció subvencionable s’ha de realitzar des de l’1 de gener de 2018 fins el 31 d’octubre de 2018, i el termini per presentar la justificació de la subvenció finalitzarà el 15 de novembre de 2018.
La documentació necessària per demanar la subvenció es pot consultar a les bases reguladores del programa de suport al programa Reempresa.
Per qualsevol dubte o aclariment, us podeu adreçar als tècnics del servei d’Emprenedoria de Creacció a emprenedoria@creaccio.cat i al telèfon 93 881 55 33.

26 de juliol de 2018