La supervivència de les empreses assessorades a Creacció és més d’un 10% superior a la mitjana provincial

La Diputació de Barcelona ha presentat un informe de seguiment de les empreses creades a la demarcació de Barcelona en els darrers tres anys que han rebut assessorament per part d’agències i centres locals. La mitjana de supervivència de les empreses ateses a Creacció és del 75,9%, més d’un 10% superior a la xifra equivalent a tota la província de Barcelona (62,1%), i un 15% superior a la taxa obtinguda l’any passat. Osona es posa al capdavant d’aquest rànquing de comarques barcelonines, segons recull la Diputació a les conclusions del seu informe. Les dades de l’estudi que s’han tingut en compte fan referència a les empreses ateses a Vic, que poden estar vinculades a persones d’altres poblacions osonenques.

El document també revela que cada vegada un major nombre d’empreses segueixen en funcionament al cap de tres anys, però no creixen en nombre de treballadors. Si es comparen les dades de treballadors i facturació de les empreses ateses a Vic amb la resta de la província de Barcelona, es comprova que la dimensió mitjana és inferior (1,9 treballadors a Vic per 2,6 a la província de Barcelona). La facturació és també inferior, amb 63.750€ de mitjana a Vic per 79.009€ a la província. Finalment, els sectors amb un índex de supervivència superior a la mitjana són la indústria, el turisme, les TIC i la construcció, mentre que la restauració i el comerç tenen més dificultats de viabilitat.

La presentació va tenir lloc el passat 21 de març al recinte de la Maternitat de Barcelona i és la quarta edició d’aquest estudi sobre índex de supervivència, que enguany inclou una enquesta.

9 d'abril de 2018