La innovació en les PIME

Horitzó 2020 dóna suport activament a les PIME, proporcionant suport financer directe i el suport indirecte d’augmentar la seva capacitat d’innovació. “La innovació en les PIME” té com a objectiu la creació d’un pont entre el nucli del programa marc – el suport a projectes de recerca, desenvolupament i innovació – i la creació d’un ecosistema favorable a la innovació de les PIME i el creixement.

L’objectiu de “La innovació en les PIME” és optimitzar l’entorn d’Investigació, Desenvolupament i Innovació per a les PIME, en particular mitjançant l’establiment i la facilitació d’una sèrie de serveis de suport, amb l’objectiu d’enfortir la capacitat d’innovació de les PIME i la creació de valor en el mercat i/o en la societat, apuntalant així l’estratègia Europa 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Una sèrie d’accions contribueixen a l’enfortiment de la capacitat de gestió de la innovació de les petites i mitjanes empreses.

Les PIME poden trobar aquest tipus de suport a través de SME instrument , que és un nou enfocament per donar suport a les activitats d’innovació de les PIME.

SME instrument s’ocupa de les necessitats de finançament de les PIME d’orientació internacional, en la implementació d’alt risc i alt potencial d’idees d’innovació. El seu objectiu és donar suport a projectes de dimensió europea que condueixen a canvis radicals en la forma (producte, processos, serveis, comercialització, etc.) de com fan negoci. SME instrument, es dirigeix a tot tipus de PIME innovadores per tal de ser capaç de promoure creixement en tots els sectors.

“La innovació en les PIME” també inclou accions que proporcionen suport indirecte a les PIME en forma de serveis a mida i projectes (creació de capacitat de gestió de la innovació, la gestió de drets de propietat intel·lectual, etc …), les accions de xarxes i de mobilització per als proveïdors de serveis d’innovació i de polítiques (és a dir, l’intercanvi d’experiències entre les agències nacionals d’innovació); d’altra banda, Horitzó 2020 dóna suport directe a la xarxa Enterprise Europe Network, un jugador clau en la millora de l’accés de les PIME a les oportunitats de finançament.

Més informació a:
Innovació en les PIME
Programa de Treball 2016 – 2017

8 de gener de 2016