La Generalitat posa en marxa la línia de préstecs ICP Comerç per a emprenedors, autònoms i pimes

· La Direcció General de Comerç i l’Institut Català de Finances (ICF) han creat la línia de finançament “ICF Comerç”, amb condicions preferents, per facilitar l’accés al crèdit als emprenedors, autònoms, microempreses i pimes dels àmbits del comerç, l’artesania, la moda i els serveis relacionats.

· Les sol·licituds d’aquests préstecs es poden fer a partir d’avui i fins al 26 de setembre de 2018

La Generalitat, a través de la Direcció General de Comerç i l’Institut Català de Finances (ICF), ha posat en marxa una nova línia de préstecs per al finançament de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses dels àmbits del comerç i els serveis, l’artesania i la moda, publicada al DOGC.

Aquesta línia de finançament s’emmarca en la voluntat de la Generalitat de donar suport a l’enfortiment de projectes empresarials i emprenedors en l’àmbit de la micro, petita i mitjana empresa comercial.

L’ICF Comerç compta per als anys 2017 i 2018 amb una dotació de 15 milions d’euros per finançar operacions d’inversió i/o circulant. La Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda (CCAM) assumirà el 70% del capital pendent del préstec amb l’objectiu d’afavorir l’accés al finançament bancari dels beneficiaris.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) d’aquesta línia ICF Comerç són les següents:

> Import: entre 15.000€ i 100.000€ per autònoms i entre 25.000€ i 100.000€ per microempreses i pimes.
> Termini: fins a 5 anys, amb 1 any de carència inclòs.
> Interès: euríbor a 6 mesos més un diferencial del 3,70% en funció del projecte.
> Comissions: cap a excepció d’una comissió d’amortització anticipada de fins l’1%.
> Garanties: les que l’entitat financera col·laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació.
> Desemborsament: el préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia avui, 7 de novembre, i finalitzarà el 26 de setembre de 2018 o fins exhaurir el pressupost.

Les sol·licituds es poden presentar a través del portal web de l’ICF o la web del CCAM.

9 de novembre de 2017