La Generalitat aposta per transformar el sector agroalimentari amb nou línies d’ajuts

Les subvencions pretenen fomentar un sistema alimentari sostenible, saludable i de qualitat

La Generalitat, en el marc del pla Estratègia Alimentària de Catalunya, presenta una nova línia de nou ajuts per fomentar la transformació del sistema agroalimentari. Tots aquestes subvencions volen potenciar un sistema alimentari sostenible, saludable i de qualitat basat en la bioeconomia circular i que faci front a l’emergència climàtica.

Un primer bloc d’aquests línies està destinat a fomentar la producció primària i la seva transformació, calculant la petjada ambiental del producte de les explotacions agràries, la creació i millora d’obradors i petits escorxadors compartits.

Un segon bloc vol impulsar l’emprenedoria en el sector fomentant el relleu generacional, els projectes que estiguin liderats per dones i els projectes transformadors i d’arrelament territorial del sector. 

Un tercer bloc té per objectiu disminuir les pèrdues i el malbaratament alimentari, i incrementar la seguretat alimentària i la qualitat amb el foment de la normativa d’higiene en petits elaboradors. 

Finalment, una última línia és l’ajut Innotrack, destinat a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa.

Les 9 línies dels ajuts

1. Línia d’ajuts per al càlcul del perfil de sostenibilitat ambiental de les explotacions agràries de Catalunya, que inclou el càlcul de la petjada ambiental de producte. 
Beneficiaris: titulars d’explotacions agràries (agrícoles i ramaderes) que en el moment de presentar la sol·licitud hagin presentat la DUN i/o l’actualització del cens (segons escaigui) de l’anualitat corresponent i utilitzin un quadern d’explotació digital amb tots els camps que intervenen en el càlcul del perfil de sostenibilitat complets.

2. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels obradors agroalimentaris compartits.
Beneficiaris: entitats públiques, entitats sense ànim de lucre o vinculades a l’ESS (associacions, fundacions, cooperatives, etc.) o empreses agroalimentàries (aliances de mínim tres persones físiques i/o jurídiques que es constitueixen com a persona jurídica).

3. Línia d’ajuts per a la creació i millora dels processos productius, l’eficiència de petits escorxadors fixos i/o mòbils i activitats annexes d’obtenció i preparació de carn i productes carnis i d’establiments de manipulació de carn de caça.
Beneficiaris: titulars o explotadors de petits escorxadors o titulars d’establiments de manipulació de caça (persones físiques i jurídiques).

4. Línia d’ajuts per al foment de projectes transformadors i per a l’arrelament territorial dins del sector agroalimentari.
Beneficiaris: persones físiques, cooperatives agràries, persona jurídica, micro o petita empresa, entitats, fundacions i associacions amb projectes transformadors agroalimentaris que augmentin l’autoestima alimentària del territori.

5. Línia d’ajuts per al suport en el compliment de la normativa d’higiene i qualitat als petits elaboradors
Beneficiaris: entitats associatives que representin els interessos d’una única activitat artesanal alimentària.

6. Línia d’ajuts per a la prevenció de pèrdues i malbaratament alimentari
Beneficiaris: PIMES del sector agroalimentari.

7. Línia d’ajuts per al foment del relleu generacional de negocis d’artesania alimentària
Beneficiaris: persona física o jurídica que agafa l’activitat artesanal.

8. Línia d’ajuts per al foment de projectes liderats per dones, relacionats amb la transformació d’aliments. 
Beneficiaris: dones que liderin projectes duts a terme en entorns rurals o marítims.

9. Línia d’ajut INNOTRACK per a la innovació en l’àmbit de la digitalització, la sostenibilitat i la competitivitat de l’empresa. 
Beneficiaris: productors agraris, empreses o indústries del sector agroalimentari i forestal i les seves agrupacions o associacions, cooperatives agràries i les seves associacions o federacions i artesans alimentaris i els seus gremis, entre d’altres.

Termini per presentar les sol·licituds: del 30/12/22 al 27/2/23

Bases dels ajuts, aquí

Més informació i sol·licitud, aquí

Més informació, en PDF, aquí

27 de gener de 2023