La Direcció General de l’institut de Joventut obra la convocatòria de les Ajudes Injuve per a la Creacció Jove 2020/2021.

L’objectiu de la present convocatòria és afavorir el treball de joves creadors amb la finalitat de fomentar l’activitat creadora,  facilitar la seva promoció i ajudar a la difusió de les seves obres. Alhora també pretenen propiciar la seva incorporació en l’àmbit professional mitjançant l’ajuda de projectes a desenvolupar durant l’any 2021 en l’àmbit de les arts visuals, escèniques, música, literatura, disseny còmic i la il·lustració, amb projecció suprautonòmica, nacional o internacional.
El crèdit pressupostari per aquestes subvencions serà de 144.000 € i la quantia individualitzada de les ajudes serà de 5.000 a 10.000 € segons la línia d’actuació.
El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies hàbils a partir del 15 de juny.
Més informació aquí
12 de juny de 2020