La Bioeconomia, una nova oportunitat per la comarca de la mà de la innovació

El canvi climàtic, l’escassetat de certes matèries primeres, l’impacte del model econòmic actual basat en models intensius alimentaris que generen una greu contaminació del nostre entorn, l’excés de generació de residus… La situació actual constata que produir de manera responsable no és només una opció, sinó que és el camí a seguir si volem mantenir la nostra activitat econòmica. I la sostenibilitat no és una amenaça. És una oportunitat que hem d’aprofitar per transformar la nostra activitat empresarial.
La bioeconomia obre oportunitats i es consolida com una nova forma d’activitat econòmica, que experimentarà un ràpid creixement com a resposta a la problemàtica mediambiental i a l’escassetat de recursos fòssils.

La bioeconomia i l’oportunitat de desenvolupar nous mercats
El terme bioeconomia el van definir ara fa 20 anys Christian Patermann i Deutshe Welle.
La bioeconomia promou l’ús eficient de matèries primes biològiques i de residus orgànics, i hi afegeix també les biomasses aquàtiques com ara les microalgues. Així doncs, el nucli de la bioeconomia són els animals, les plantes, els residus i els microorganismes.
Tots els recursos biològics són renovables i la ciència ha entès quines propietats tenen i com explotar-les. La utilització d’aquests recursos biològics genera noves oportunitats de negoci.
A Osona, el repte de la bioeconomia obre noves oportunitats a aquells sectors que composen la bioeconomia, com ara l’activitat agrícola, ramadera i forestal, les indústries agroramaderes, la gestió de residus municipals o industrials i les depuradores. Qualsevol empresa d’aquest sector podria evolucionar del seu model actual a un d’alternatiu.
La bioeconomia també ha de permetre desenvolupar nous mercats per aquests bioproductes, com per exemple els bioplàstics, biocomposites i nanocel·luloses, productes químics ( biopintures, bioadhesius…), i el resultat de les biorefineries poden ser extractes d’interès per la indústria química, alimentació humana i animals, a banda de generar biogas, bioetanol, etc.

Congrés Bioeconomia, Innovació i Tecnologia
El 23 de març passat es va presentar a Vic el Congrés BIT 2022 (Bioeconomia, Innovació i Tecnologia), amb l’objectiu de ser una eina i un element facilitador per a l’intercanvi d’experiències entre empreses, start-ups i centres de recerca amb idees de negoci entorn a la bioeconomia. El congrés vol ser un catalitzador per a la transició del sector agroalimentari i forestal cap a la bioeconomia circular, com a estratègia per garantir la sostenibilitat i competitivitat, enfortir el desenvolupament rural amb noves activitats econòmiques, nous bioproductes, ocupació de qualitat, retenció de la població i retenció i atracció del talent i impulsar la producció sostenible d’aliments, processos més eficients i respectuosos amb el medi ambient i productes més saludables.

Al BIT s’hi van presentar dos tipus d’actuacions: les que minimitzen l’impacte del sector ramader (cas “Fertimanure” explicat per Cooperativa Plana de Vic, cas “Aplicaciones Biológicas y Funcionales” de Friselva i el cas de Alcarràs Bioproductors), i la gestió forestal sostenible, amb la valorització de la fusta del Berguedà, liderada per la Mancomunitat de Municipis Berguedans per a la Biomassa.

Osona és una comarca que disposa d’un sector agroalimentari que actualment genera molt volum però de poc valor afegit i és per això que la bioeconomia pot ser un eix vertebrador per aconseguir sostenir una activitat econòmica “natural” i elevar el seu nivell d’aportació de valor. A Osona disposem de la Universitat com a agent del conexiement, en concret el Centre Beta i d’entitats que donen suport a aquesta transformació, com pot ser Creacció, la Cambra, el Consell Empresarial i el Consell Comarcal entre d’altres. Els fons Next Generation estan obrint les portes a nous projectes com el de la biorefineria o els bioplàstics que poden ser transformadors per al nostre teixit productiu. Queda pal.lès doncs, que la bioeconomia és un element clau per la comarca i per la nostra societat actual i futura.

En aquest sentit, des de Creacció s’està treballant en el projecte Crealiment, un living lab alimentari, on conflueixen empreses, compradors, consumidors, experts i entitats. Es tracta d’un programa on es connecten les organitzacions amb els consumidors i les tendències agroalimentàries per posar el client i al centre i conèixer què pensa del negoci/producte/servei actual i futur. En alguns casos es fa co-creació conjunta de propostes de negoci/productes/serveis actuals i futurs del sector agroalimentari d’Osona.

La innovació sumada a l’oportunitat de la bioeconomia pot ser un gran revulsiu per al nostre territori.

7 d'abril de 2021