ECOSISTEMES D’INNOVACIÓ: Innovació d’impacte al territori per a resoldre reptes complexes

Som ecosistema en tots els sentits. Qualsevol espècie ha de crear ecosistemes per a la seva supervivència. Però no només són rellevants els ecosistemes naturals, sinó que al món de l’empresa també és imprescindible estar connectat amb l’entorn per assegurar-se la supervivència.

En un ecosistema són importants els agents que hi participen, però també són primordials les interaccions i les dinàmiques que es generen entre ells.
Així doncs, si es vol aconseguir que la innovació impacti al territori, cal connectar el coneixement i la recerca amb la capacitat productiva.
Per tant, universitat, empresa i administració han de treballar colze a colze per innovar i transformar el territori.
En aquest sentit, els ecosistemes d’innovació són claus com a facilitadors de sinergies i per l’efecte multiplicador que poden tenir les accions.

L’Agenda 2030 com una oportunitat per innovar de manera col·laborativa per al en el desenvolupament sostenible
Els problemes cada vegada són més complexos i transversals i només col·laborant es poden trobar solucions creatives que resolguin aquest tipus de problemes.
El 2015 les Nacions Unides van aprovar l’agenda 2030 de Desenvolupament sostenible, que dibuixa un full de ruta d’actuació per assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

L’agenda 2030 fixa 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) a partir de 3 vectors que cal equilibrar per assolir aquest desenvolupament: el creixement econòmic, la inclusió social i la protecció del medi ambient.

Des de fa uns anys, cada vegada més empreses assumeixen compromisos per fer front als reptes globals i els ODS s’han convertit en una guia per identificar quin valor aporten i poden aportar a la societat des del seu impacte social, econòmic i mediambiental. I així, des l’orientació als ODS les organitzacions se sumen al desenvolupament sostenible, enfortint la seva reputació i les seves relacions amb els diferents grups d’interès.

Els reptes són majúsculs. Tal com ens ha ensenyat la Covid-19 el 2020, cal buscar solucions diferents, ser àgils i flexibles i treballar en i per a la comunitat. En definitiva, cal innovar també de manera col·laborativa per resoldre els grans reptes socials que transformaran la nostra societat.
En aquest sentit, els ecosistemes d’innovació són entorns segurs per acompanyar les idees per tal que es puguin traslladar més ràpidament al mercat. La creació d’ecosistemes d’innovació facilita que:
-Les empreses puguin innovar davant de noves necessitats per resoldre reptes més transversals.
-Les universitats i organitzacions de recerca facin arribar el seu coneixement al mercat de manera més ràpida i orientada.
-L’administració pública faciliti i acceleri els processos, la connexió de diferents necessitats i solucions entre els diferents agents de l’ecosistema i, fins i tot, el finançament.

Alinear estratègies, compartir coneixement i concentrar esforços i recursos afavoreix la resolució de reptes, genera col·laboracions exitoses i aporta beneficis per a la societat.

Carme Sáez,
Innovació Creacció

27 de gener de 2021