InnoCámaras. Programa d’innovació a la PIME

Ajuts per a la implantació de normes ISO, protocols Covid-19, plans estratègics, creació de nou producte, canvis a la planta, gestió comercial, eficiència estratègica, entre d’altres.

Fase I: Diagnòstic individualitzat i sense cost.

Fase II: Implantació de solucions. Proveïdor a lliure elecció per part de l’empresa.

Costos: Cost Màxim a finançar pel Programa: 7.000,00 € · Cost elegible pel Programa: Subvenció 40% del cost a finançar (Màxim 2.800,00 €)

Accés a la convocatòria: Convocatòria InnoCámaras 14/07/2020 · 

Accés a la sol·licitud: https://sede.camara.es/sede/barcelona

21 d'octubre de 2020