Guia per a la reducció de contagis per COVID-19 en el sector turístic

La Secretaria de Estado de Turismo amb coordinació amb el Ministerio de Sanidad ha elaborat una guia per reduir el contagi per COVID-19.

Aquesta guia conté especificitat de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió del risc pels diferents substectors del sector turístic.

Consulta la guia, aquí

 

 

12 de maig de 2020