Guia bàsica sobre les modificacions que es realitzin sobre els ERTO en la incorporació progressiva a l’activitat

El Real Decret-Llei 18/2020 estableix diferents possibilitats de variació de les condicions dels ERTO per reactivar l’economia. Davant d’aquesta possibilitat, el Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) ha elaborat una guia sobre com realitzar les modificacions als ERTO presentats, així com un esquema amb un quadre de variacions dels ERTO que recull les diferents opcions existents en relació a la incorporació dels treballadors i treballadores. D’altra banda, la Tresoreria General de la Seguretat Social ha publicat un aclariment al butlletí de notícies RED 11/2020 per complementar les instruccions en relació a aquests canvis als ERTO i, entre altres qüestions, especificant des de quan són vigents les noves cotitzacions.

Més informació aquí

Guia bàsica Modificacions Mesures ERTOs

Cartell Modificacions ERTOs

21 de maig de 2020