Explotacions agràries amb conreus  herbacis/hortícoles afectades per la sequera de 2023

Beneficiaris

  • Persones titulars d’explotacions agràries amb conreus herbacis de secà, conreus herbacis anuals de regadiu i conreus hortícoles de regadiu afectats per la sequera,  i que siguin declarants de la DUN2023  (consultar a les bases les condicions d’admissibilitat).

Termini

Fins el 18 de març de 2024.

Import de l’ajut

Compensació de:

  • Pèrdues no cobertes per les assegurances agràries.
  • Pèrdues de producció esperada.
  • Pèrdues no cobertes per les assegurances en explotacions amb assegurança però conreus herbacis de secà no assegurables.

Intensitat màxima de l’ajut :

  • Explotacions amb conreus herbacis de secà: – 251€/hectàrea a les explotacions amb pòlissa d’assegurances a nom seu. – 125,50€/hectàrea a les explotacions sense pòlissa d’assegurances a nom seu o no assegurades.
  • Explotacions amb cultius herbacis anuals de regadiu i conreus hortícoles de regadiu:
    • amb pòlissa d’assegurances a nom seu, i només amb superfícies de blat de moro o arròs que disposaven d’assegurança l’any 2022: – 697,89€/hectàrea als recintes amb cereals d’hivern i als recintes de conreus herbacis anuals no sembrats (blat de moro). – 759,54€ /hectàrea als recintes d’arròs no sembrats. – 3.773€ /hectàrea als recintes amb conreus hortícoles.
    • sense pòlissa d’assegurances a nom seu o no assegurades: – 348,94€/hectàrea als recintes amb cereals d’hivern i als recintes de conreus herbacis anuals no sembrats (blat de moro). – 379,77€ /hectàrea als recintes d’arròs no sembrats. – 1.886,50€/hectàrea als recintes amb conreus hortícoles  

Consulta les bases reguladores

Accés al tràmit

15 de març de 2024