Es presenta l’Estudi de la mobilitat a la comarca d’Osona

La població d’Osona realitza diàriament més de 277 mil desplaçaments majoritàriament en vehicle privat

L’estudi conclou que més de la meitat dels 277.532 desplaçaments diaris que es fan a la comarca es realitzen en transport privat, molt per sobre del 40,4% que es fan caminant o del 3,0% que es fan en bicicleta o patinet. Per la seva banda, els desplaçaments en transport públic només suposen el 4,8% del total, resultat del desconeixement de l’oferta i de les males combinacions d’horaris, freqüències, etc.

Tot i aquestes dades, l’enquesta també evidencia que més de la meitat de la població osonenca podria anar caminant o en bicicleta a treballar, i que, de fet, més del 40,0% no només podria, sinó que també estaria disposada a fer-ho.

Totes aquestes dades i moltes més les podeu trobar a l’Estudi de Mobilitat d’Osona 2021.

4 de març de 2022