Es flexibilitzen certes restriccions en el comerç al detall derivades de l’emergència sanitària provocada per la covid-19 a petits municipis i als ens locals d’àmbit territorial inferior

Et facilitem un resum de l’Ordre SND/427/2020, de 21 de maig, per la qual es flexibilitzen certes restriccions derivades de l’emergència sanitària provocada per la covid-19 a petits municipis i als ens locals d’àmbit territorial inferior. Aquesta Ordre té per objecte flexibilitzar certes restriccions en els municipis de menor grandària que encara es troben en Fase 0 i Fase 1.

Més informació aquí

25 de maig de 2020