Entrevista MUVITY

Quina és la visió principal de MUVITY i quins productes desenvolupeu?

El món hi ha 13 milions de persones afectades per un ictus, només a Espanya cada any es diagnostiquen 120.000 casos. Les persones que han patit un ictus necessiten rehabilitació física al llarg de la seva vida, ja que, sense un tractament personalitzat, tenen un major risc d’exclusió social per culpa del seu deteriorament físic.

El sistema sanitari públic està saturat i no pot oferir a les persones els tractaments de rehabilitació en la freqüència que necessiten.

Amb l’objectiu de trobar una solució a aquest problema, l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO) i el grup de recerca LAM (Laboratori d’Aplicacions Multimèdia) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), comencem a treballar per desenvolupar “MUVITY”, un sistema ludificat de telerehabilitació física per a persones amb danys crònics post ictus.

Després de 2 anys de treball a l’àmbit de la recerca, avui podem oferir una solució de rehabilitació física accessible que potencia la qualitat de vida dels pacients amb lesions cròniques. Durant aquests anys, per estandarditzar la mostra i extreure’n conclusions hem realitzat totes les proves de concepte de la solució amb pacients d’ictus, però per proves pilot que hem fet a l’entitat sabem que Muvity és una solució per a les persones amb danys neurològics.

Volem millorar la qualitat de vida de les persones amb lesions cròniques reduint el seu risc d’exclusió social per culpa del seu deteriorament físic. Els objectius principals de Muvity són:

  • Potencia l’autonomia personal i millora la qualitat de vida dels pacients amb lesions cròniques.
  • Optimitza la teràpia a través del monitoratge de dades biomecàniques.
  • Augmenta l’accessibilitat de la rehabilitació perquè té un cost menor i està desenvolupat tenint en compte les necessitats de persones amb doble vulnerabilitat a raó de les seves limitacions físiques i econòmiques. 

Qui hi participa? Qui ho lidera?

Aquest projecte és una iniciativa conjunta entre l’Associació de Disminuïts Físics d’Osona (ADFO) i  el grup de recerca LAM (Laboratori d’Aplicacions Multimèdia) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Ambdues entitats lideren el projecte, sumant les experteses dels sectors sanitari-social i d’innovació tecnològica.

Quin equip sou?

Actualment, l’equip està format per Gil Serrancolí i Jordi Torner (UPC), Ariadna Pamplona (ADFO), Marc Marot, Carles Margelí i Albert Mas (desenvolupadors ADFO), Cris Molas (fisioterapeuta ADFO) i Ricard Sarrate (Visió empresarial). 

Aquest any hem comptat amb la col·laboració d’estudiants de la UPC (Alejandro Moreno i Andrés Garcia) i amb estudiants d’EARTVic (Arnau Sáez, Arnau Rodrigo i Stephano Musson).

Quines oportunitats de mercat veieu actualment?

El sector de la telemedicina, és un sector en creixement dins l’àmbit sanitari. Aquesta línia d’intervenció clínica, arran del COVID, ha emprès força i major acceptació, tant per part dels centres mèdics, els professionals sanitaris. 

El sector mèdic està incorporant moltes alternatives en telemedicina per poder donar atenció personalitzada i seguiments més acurats als pacients, i en aquest paradigma Muvity encaixa perfectament. 

Actualment, estem realitzant un assaig clínic amb el Consorci Hospitalari de Vic amb 50 pacients, i estem treballant un assaig clínic amb la Vall d’Hebron amb 400 pacients.

Quin és el diferenciador clau dels vostres productes en comparació amb altres companyies que ofereixen solucions per al mateix espai?

Actualment, estan sorgint moltes alternatives en diferents àrees de telemedicina i telerehabilitació. El nostre producte es diferencia a la resta de competència, per dos aspectes claus: 

  • Està dissenyat per a persones amb lesions cròniques neuromusculars. Hem comptat des del principi amb pacients afectats en el disseny i validació de tot el projecte, resultant un producte que respon a les necessitats reals dels pacients (físiques, cognitives i visuals) i als seus processos rehabilitadors (Temporalitat, dificultat, durada…)
  • Permet al fisioterapeuta estructurar les pautes rehabilitadores progressives amb facilitat, i el programa realitza una personalització 100% adaptada a la capacitat de moviment inicial de cada pacient, recollint dades rellevants biomecàniques en remot, que genera informes clínics rellevants per als professionals i els aporta avisos en cas de deterioraments i augments de dolors. Aquesta personalització tan acurada, motiva al pacient a assolir els seus objectius i a evitar frustracions durant el procés rehabilitador.

Quins han estat els desafiaments més grans a què us heu enfrontat amb el vostre projecte i com els heu superat?

La principal dificultat ha estat trobar el finançament per tal de poder desenvolupar el projecte i adquirir el material necessari per a fer les proves pilots inicials.  Ser una entitat social en un entorn de recerca i innovació digital, no és habitual, així que accedir a algunes ajudes en recerca, només podem accedir a través del conveni amb la UPC. 

Per sort, la comunió amb UPC, està essent molt enriquidora, i poder presentar_nos conjuntament a convocatòries ens ha permès poder accedir a mentories d’innovació molt potents, com ara CIMTI, TECSAM, DKV Impacta, XARTEC, entre d’altres. Amb aquestes mentories hem pogut impulsar molt el projecte. 

Actualment, hem rebut una ajuda de Next Generation del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, que ens permetrà poder fer un impuls important al projecte.

Quines consideracions teniu en compte per garantir la satisfacció del client, la qualitat i la fiabilitat dels vostres dispositius?

Com hem citat, Muvity va néixer, des del primer dia, amb la participació d’un grup de pacients col·laboradors afectats d’ictus, amb qui s’ha testejat, analitzat i avaluat tot el sistema. Així que, hem pogut dissenyar una aplicació que té en compte les necessitats, motivacions i limitacions dels pacients en primera persona. Cap exercici o joc s’ha inclòs en el programa, sense l’aprovació d’aquest grup de pacients. 

Sumant l’expertesa tecnològica d’UPC, la medico-social d’ADFO i la participació de la comissió d’experts (professionals especialitzats en neurologia, neurorehabilitació i fisioteràpia), ens aporta la fortalesa de construir un producte fiable i eficient orientat a les persones.  

Els resultats de les proves pilots i dels assajos clínics, ens aporta la fiabilitat i la qualitat del nostre producte. 

Quina ha estat la vostra estratègia de finançament  i com heu fet servir aquests recursos per impulsar el vostre projecte?

Muvity, actualment és un  projecte en conveni entre UPC i ADFO. Aquesta dualitat ens ha permès poder accedir a diferents fons de finançament. A escala de recerca científica a través de la UPC i en l’àmbit d’innovació social a través d’ADFO. 

Aquesta ha estat l’estratègia que ens ha permès arribar fins al dia d’avui. 

El futur que ens plantegem d’evolució l’estem estructurant durant aquest any, estudiant els diferents models de negoci, que permetin evolucionar Muvity de manera sostenible i viable.

Com abordeu la innovació en el desenvolupament dels vostres productes i com us asseguren de mantenir-vos al corrent de les darreres tendències i avenços tecnològics?

Treballar amb el LAM (Laboratori d’Aplicacions Multimèdia) de la UPC, ens permet estar a la avantguarda de les innovacions tecnològiques en l’àmbit nacional i internacional. Anar acompanyat d’una institució capdavantera en l’àmbit tecnològic i biomèdic, és un segell de garantia d’èxit.  Aquesta expertesa ens facilita poder desenvolupar Muvity des dels paràmetres més innovadors actuals. 

En aquest sentit, Muvity s’està desenvolupant actualment des d’uns paràmetres, que ja tenen en compte la seva aplicació en quatre anys vista als nous sistemes tecnològics futurs, que actualment estant en desenvolupament. Tenir aquesta visió de futur, ens dona un gran avantatge  enfront dels nostres competidors i alhora ens assegura la viabilitat futura del projecte.

Quins són els propers reptes que teniu entre mans?

Actualment, estem ampliant tot l’aplicatiu per a poder obtenir un producte mínim viable comercialitzable. Estem analitzant els diferents models de negoci per tal d’analitzar l’opció que ens permeti major viabilitat i sostenibilitat al projecte. 

Estem construint les sinergies amb el camp sanitari per tal de consolidar la fiabilitat del projecte. I, estem en el repte d’assolir la certificació UE.

Molts reptes i fites a assolir, però que amb l’equip de professionals de Muvity, persones amb gran expertesa que hem pogut anar incorporant a l’equip, no dubtem que puguem assolir en els darrers dos anys.

6 de juliol de 2023