Entra en vigor el nou sistema de tramitació electrònica de les instal·lacions de seguretat industrial.

El dia 6 de novembre de 2014, va entrar en vigor el nou sistema de tramitació electrònica de les instal·lacions de seguretat industrial.

La nova Llei 9/2014 del 31 de juliol de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, modifica la inscripció en el RITSIC (Registre d’Instal.lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya) en dos aspectes: simplificació administrativa pel que fa a la reducció de documentació a presentar i tramitació amb la qual serà únicament a través de Canal Empresa.

Els tipus de tràmits que es poden realitzar són altes de noves instal.lacions, modificacions i baixes registrals.
Els àmbits reglamentaris inclosos són:

 1. Ascensors
 2. Grues torre
 3. Grues mòbils autopropulsades
 4. Instal·lacions tèrmiques en edificis
 5. Instal·lacions frigorífiques (instal·lacions de fred industrial)
 6. Instal·lacions d’equips a pressió
 7. Instal·lacions d’emmagatzematge de productes químics
 8. Instal·lacions petrolíferes per al consum a la mateixa instal·lació
 9. Instal·lacions de bancs solars
 10. Instal·lacions elèctriques d’alta tensió
 11. Instal·lacions elèctriques de baixa tensió
 12. Instal·lacions de gasos combustibles:
  Instal·lacions d’emmagatzematge de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos
  Plantes satèl·lit de gas natural liquat
  Estacions de servei per a vehicles a gas
  Instal·lacions d’envasos de gasos liquats del petroli (GLP) per a ús propi
  Instal·lacions receptores de combustibles gasosos

Per a dubtes sobre tramitació, us podeu adreçar a les oficines OGE i a les OGE- Cambra.

Per a qüestions tècniques, podeu utilitzar el formulari de contacte del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, amb el tema “Empresa, indústria i energia” i el subtema “Indústria. Instal·lacions” seleccionats.

18 de novembre de 2014