Els sindicats valoren l’impacte de la Covid- 19 al mercat laboral d’Osona

“Cal un mercat laboral més eficient i equitatiu. Cal treball conjunt, inversió i que tots els agents treballem plegats”

Representants dels sindicats UGT i Comissions Obreres de la comarca d’Osona van exposar als membres del Consell General de Creacció (organ consultiu amb representants de les entitats del territori), l’impacte de la Covid-19 al mercat de treball d’Osona. El monogràfic sobre l’impacte de la pandèmia en l’ocupació va tenir lloc el passat 21 d’octubre de forma telemàtica.

Ricard Bellera, secretari de treball, economia i estudis del sindicat CCOO, va mostrar la seva preocupació per l’atur a Osona de persones poc qualificades, i la seva dificultat d’inserció al mercat laboral.
Per la seva banda, Núria Gilgado, secretària de política sindical d’UGT, va destacar la necessitat d’un model productiu més fort per afrontar les crisis. Gilgado es va mostrar convençuda que calia canviar el model laboral, fiscal i social. “Cal un mercat laboral més eficient i equitatiu. I caldrà treballar de manera conjunta, molta inversió pública i treballar plegats els diferents agents”, va assegurar.

Ricard Bellera va explicar que el Netx Generation UE, el pla de mesures per recuperar l’economia dels països de la Unió Europea té un caràcter clarament descentralitzat. Bellera va afirmar que creuen fermament en la subsidiarietat dels fons. “Han de ser les entitats més properes del territori les que gestionin aquestes subvencions. Les estratègies s’han d’articular en un marc dinàmic on hi participin les administracions locals, els agents socials i també la universitat, pel coneixement que tenen del territori i de les seves necessitats”, va constatar.

Per la seva banda, Gonzalo Plata de Comissions Obreres, va demanar lideratge a Creacció per a promoure taules de debat conjuntes entre sindicats i patronal. Plata va dir que compartia la preocupació pels aturats sense formació i que calia apostar pels itineraris de formació i pel que va anomenar “la tríada”: Hi ha digitalització, energia i diversificació de l’economia.

En aquest sentit, la directora de Creacció, Núria Macià, va anunciar que Osona és un territori on es farà una prova pilot per aplicar una nova metodologia europea per a la transformació del sector agrolimentari. “I això és una oportunitat que hem d’aprofitar”, va dir.

Respecte les competències en les quals calia formació per als treballadors, Ricard Bellera va afirmar que “cal destacar els sectors sanitari i de cures a la gent gran com a sectors que generaran ocupació” i va afegir que “cal invertir en competències transversals per millorar l’ocupabilitat per tal de poder moure els treballadors d’un sector a un altre i evitar la cronificació a l’atur”.

Al monogràfic també es van compartir inquietuds com ara la realitat de Catalunya, com a país de petites empreses, destacant que calia treballar per evitar el risc que les grans empreses aglutinin les ajudes i no les traslladin a la resta del teixit empresarial.

Núria Gilgado va expressar les debilitats del mercat laboral actual: “Les empreses d’aquí tenen una alta dependència en cadenes exteriors de subministrament. L’impacte en l’ocupació ha estat molt gran perquè tenim un mercat de treball molt basat en el sector serveis, alta temporalitat, baixa qualificació”.

En aquest sentit, Ricard Bellera, va destacar que “l’impacte de la pandèmia és assimètric i les desigualtats s’han accentuat.”
I va alertar que “ la socialització dels riscos que com a societat assumim, serà diferent que a la crisi del 2008. Probablement estem traslladant a la generació següent les conseqüències de la nostra gestió”.

30 d'octubre de 2020