Els nous models de negoci que generen la sostenibilitat i l’economia circular

El nou paradigma per fer front a la crisi climàtica suposa una oportunitat per a les empreses, on poden demostrar que són part de la solució i no del problema.

Moltes empreses han incorporat la sostenibilitat i l’economia circular dins la seva estratègia, en la seva manera de pensar i funcionar, fins i tot, en la seva raó de ser. Han assumit en el seu ADN un canvi cultural important: ser ambientalment netes, socialment justes, econòmicament viables, culturalment apropiades i governades democràticament.

Una opció més que positiva. La crisi climàtica és un problema global i les empreses han de recuperar la confiança de la població, han d’apostar fort per un desenvolupament sostenible que satisfaci les necessitats del present sense hipotecar la capacitat de les generacions futures de satisfer les seves pròpies necessitats.

Les empreses han de promoure les credencials sostenibles d’una manera clara i transparent, en especial, a través de la reducció de la petjada de carboni, els productes recarregables o el benestar animal. 

I com ho poden fer? La finalitat no és el desenvolupament material en si mateix, sinó aportar qualitat de vida al seu equip, la societat que l’envolta i el planeta. Cal valorar les tres dimensions constantment: l’econòmica, la social i l’ambiental.

Dins d’aquest marc, les empreses poden continuar sent viables? La resposta és afirmativa. Adoptar aquests principis no només significa reduir l’impacte ambiental, sinó que també pot obrir la porta a noves oportunitats de negoci i generar avantatges competitius significatius.

Models de negoci sostenibles: principis i exemples 

Els nous models de negoci que apareixen amb la sostenibilitat i economia circular són aquells que segueixen els seus principis:

 • Gestió de la demanda.
 • Ajustar l’impacte dins dels límits del planeta.
 • Una gestió pública dels béns comuns.
 • Autocontenció (països rics) individual i col·lectiva.
 • Biomímesi: dissenyar imitant el funcionament dels ecosistemes i éssers vius.
 • Crear sistemes nous i cíclics socioeconòmics (economia circular).
 • Aprofitar l’energia solar i altres energies renovables.
 • Transformar la matèria indefinidament.
 • Canviar creixement per evolució i maduresa, com els sistemes vius.
 • Precaució: criteri rector davant de qualsevol amenaça ambiental derivada de l’ús tecnològic.
 • Ecoeficiència, tot i que, de moment, les millores son absorbides per l’augment de la demanda.
 • Igualtat social: reducció de les desigualtat Nord-Sud i redistribució de la riquesa.

Si se segueixen aquests principis, els nous negocis crearan valor compartit, en forma de diner, beneficis socials i benestar, i proposaran solucions a problemes ambientals i socials reals: estan ideats pensant en la naturalesa, són simples, s’orienten al servei dels seus productes, estan basats amb l’ecodisseny, es treballa d’una manera col·laborativa entre els seus grups d’interès, fan balanç social i ambiental del seu impacte a part de l’econòmic, assumeixen totes les responsabilitats de la cadena de valor, s’impliquen en simbiosi industrial dins del seu polígon, aporten beneficis socials a la seva comunitat….

Alguns exemples de models de negoci circular:

 • Economia de la servitització. En comptes de vendre productes, les empreses ofereixen serveis d’ús basats en subscripcions o contractes de manteniment. Això incentiva la fabricació de productes duradors i fàcils de reparar, ja que l’empresa manté la propietat del producte durant el seu cicle de vida.
 • Plataformes de recomerç. Creació de plataformes en línia que faciliten la compravenda de productes de segona mà o reacondicionats.
 • Lloguer i leasing. Oferir productes en règim de lloguer o leasing en lloc de vendre’ls, allargant la seva vida útil i reduint la generació de residus.
 • Fabricació a demanda. Producció de béns sota demanda del client, evitant així la sobreproducció i el malbaratament d’inventaris.
 • Reparació i renovació. Oferir serveis de reparació, renovació i manteniment de productes per allargar la seva vida útil.
 • Fabricació a partir d’un possible residu. Aprofitar un possible residu com a recurs i matèria primera del teu producte manufacturat.

Beneficis vs càrrega

Aquests són només alguns exemples de nous models de negoci que poden sorgir sota els principis de la sostenibilitat i l’economia circular. Les empreses que s’adaptin a aquest nou paradigma estaran ben posicionades per liderar el futur i contribuir a un món més sostenible. Lluny de suposar una càrrega, aquesta aposta pot generar molts beneficis a les empreses. N’apuntem alguns: 

 • Reducció de costos. L’economia circular promou l’optimització dels recursos, la minimització dels residus i la reutilització de materials, el que pot traduir-se en una important reducció de costos operatius.
 • Millora de la imatge. Els consumidors actuals valoren cada vegada més les empreses compromeses amb la sostenibilitat i l’ètica empresarial. Adoptar aquests principis pot millorar la imatge de marca i atreure un públic més ampli.
 • Fidelització de clients. Oferir productes i serveis sostenibles pot generar clients més fidels i compromesos amb la marca.
 • Innovació. La transició cap a un model de negoci circular pot incentivar la innovació en productes, processos i models de negoci, obrint noves oportunitats de creixement.
 • Accés a nous mercats. La demanda de productes i serveis sostenibles està en auge, i les empreses que apostin per l’economia circular podran accedir a nous mercats i segments de clients.

La sostenibilitat i l’economia circular no són doncs només una obligació per a les empreses, sinó una oportunitat per innovar, créixer i generar valor a llarg termini, i contribuir a millorar el planeta. Apostar per aquests principis pot ser la clau per a un futur més pròsper i sostenible per a tots.

31 de maig de 2024