Els autònoms s’incorporen al Sistema de Remissió Electrònica de Dades (RED) de la Seguretat Social

Els treballadors autònoms estaran obligats a utilitzar el Sistema RED (remissió electrònica de documents). La normativa ha canviat i els treballadors que cotitzen al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms s’hi hauran d’adaptar. Per operar al Sistema RED és necessari comptar amb l’autorització de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Per tant, o bé és el mateix treballador autònom el que sol·licita l’autorització i fa les gestions o bé ho delega en alguna entitat que tingui la facultat per actuar en nom d’altres. Hi ha temps per fer la incorporació efectiva al sistema fins al 30 de setembre de 2018. Els autònoms també tindran l’obligació d’incorporar-se al sistema de notificació electrònica a través del qual rebran de manera telemàtica les notificacions de la Seguretat Social. En aquest cas hi ha temps fins al 31 de maig.

26 de març de 2018