Els agents socials d’Osona prioritzen quatre projectes estratègics per a la comarca en el marc dels fons europeus

Els projectes considerats prioritaris són la mobilitat, la transformació del sector agroalimentari i la sostenibilitat mediambiental del sector, la transformació digital i el campus de Ciències de la Salut de la Catalunya Central

Creacció i diversos agents socials d’Osona han realitzat un treball conjunt per prioritzar els reptes estratègics per a la comarca, de cara a alinear les propostes a presentar en el marc dels ajuts de la Unió Europea.

Els socis de Creacció han impulsat la creació d’una nova oficina de relacions internacionals i projectes europeus per captar noves fonts de finançament per projectes del territori , via pressupost ordinari de la UE o els fons del “Next Generation”. Aquests darrers formen part del pla de reconstrucció econòmica post-covid que han pactat els països membres de la Unió Europea i que mobilitzarà un volum de recursos sense precedents.

La priorització dels projectes estratègics s’ha treballat tant al Consell General de Creacció, com al consell d’administració de l’entitat, integrat pel Consell Comarcal d’Osona, el Consell Empresarial d’Osona (CEDO), la Cambra de Comerç d’Osona, patronals i sindicats.

Els reptes identificats com a prioritaris per a la comarca fins al moment són els següents:

-Mobilitat i logística: 

Per afavorir el desenvolupament sostenible (social, econòmic i ambiental) millorant la mobilitat de la comarca per impactar favorablement a la qualitat de vida de les persones de la comarca, afavorir la millora de la seva ocupabilitat, captar nou talent, i ajudar a la competitivitat i sostenibilitat de les empreses a través de la millora de la mobilitat de totes les mercaderies. En aquest marc, s’ha creat la Comissió tècnica pel desdoblament de la línia R3 Osona Ripollès que ja està operativa.

-Transformació del sector agroalimentari: 

Amb dos objectius:

  1. Afavorir l’adaptació i transició dels sistemes productius agroalimentaris cap a la bioeconomia i la sostenibilitat mitjançant la creació d’infraestructures i serveis d’accés obert i compartit per a la co-creació, el co-desenvolupament de tecnologies, nous productes, nous models de negoci i disseny de models de governança innovadors, que permetin posicionar a Osona i a Catalunya com les regions que produeixen els aliments del futur.
  2. Promoure la sostenibilitat mediambiental del sector, impulsant un gran projecte tractor i transformador que permeti iniciar la transició del sector agroalimentari i dels territoris rurals cap a la bioeconomia. Això es pretén fer a Osona, mitjançant els disseny, construcció i operació de biorefineries rurals (centralitzades i descentralitzades) que permetin la valorització, reciclatge i recuperació de recursos dels sistemes productius agraris, ramaders i de processat d’aliments, reduint d’aquesta manera els impactes ambientals d’aquests sistemes. A més, es pretén fer servir aquestes experiències com a models que es puguin replicar a altres territoris de Catalunya i també en altres regions d’Espanya i d’Europa.

-Transformació digital:

Amb l’objectiu de generar un lideratge per entendre el futur de forma digital, que impliqui a la pròpia administració, a les empreses i a la ciutadania construint una administració que esdevingui tractora de l’aposta digital. La transformació digital ha de permetre millorar les capacitats i competències en les empreses, les administracions i la societat, en general, perquè la digitalització es tradueixi en nous models de negoci i augmenti la demanda de serveis digitals per part de la ciutadania. En aquest marc, ja es participa en un projecte pilot per implantar el 5G a la Catalunya Central. 

-Campus de Ciències de la Salut i de la vida i Institut de Recerca i Innovació en Salut de la Catalunya Central (IRIS-CC):
Impulsar un projecte tractor i transformador de l’àmbit de la Salut i les Ciències de la Vida a Osona i la Catalunya Central per a construir d’espais per docència, recerca, innovació i transferència de coneixement en salut; Desenvolupar un Institut de Recerca i Innovació en Salut (IRIS-CC);  Generar noves iniciatives d’impuls empresarial, industrial i digital en l’àmbit de la salut al territori i potenciar l’atracció i retenció de talent altament qualificat a la Catalunya Central.

El treball d’identificació de projectes estratègics per a la comarca és una mostra més de l’impuls de la cooperació público-privada, teixint simbiosis que permetin impactar a les empreses i al territori.  

El procés participatiu en la identificació de propostes de millora de la competitivitat de la comarca es manté obert. Si voleu fer alguna proposta entorn dels grans eixos estratègics identificats, podeu fer-ho a través del següent qüestionari.

28 de gener de 2021