El repte de reutilitzar l’aigua del sector carni

El Centre BETA de la UVic-UCC participa en dos projectes que pretenen aprofitar les aigües residuals dels escorxadors, que és molt abundant, una proposta apuntalada sota el concepte d’economia circular i reducció de la petjada hídrica.

Catalunya es troba immersa en una de les sequeres més importants d’aquest segle XXI, un fenomen climàtic que ha esdevingut cíclic, amb una periodicitat d’entre 4-5 anys (2008, 2013, 2018, 2022). Aquest context afecta un bé estratègic com l’aigua, un fet que ens fa recuperar una idea clau: la prosperitat econòmica depèn del benestar social i natural. A la cerca d’una major sostenibilitat, el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC s’erigeix com un dels baluards per al desenvolupament tecnològic, la millora de la competitivitat i la qualitat de la vida de les societats rurals, que precisament poden garantir aquest benestar.

En aquest marc, en el 6è Informe de Competitivitat d’Osona es mostra com la indústria agroalimentària genera un seguit d’externalitats negatives mediambientals, entre elles, un ús elevat dels recursos hídrics. Si fem una mirada global, el 56% del consum mundial d’aigua dolça destinada a ús industrial es produeix a la indústria alimentària i de begudes.

Amb la voluntat de fer front a aquest repte, el Centre BETA participa en dos projectes vinculats al sector carni: el REAQUA i “Reutilització d’aigües”. En els dos casos el finançament prové de la Generalitat de Catalunya a través del Pla de Desenvolupament Rural de Catalunya. 

La implementació d’aquests projectes permetrà elaborar i validar guies tècniques per a l’assessorament en explotacions ramaderes i indústries del processament càrnic. Una proposta apuntalada sota el concepte d’economia circular i l’ànim de reduir substancialment la petjada hídrica

Aigües residuals dels escorxadors

El principal objectiu de REAQUA és demostrar la viabilitat de la reutilització de les aigües residuals generades als escorxadors, una pràctica que reporta importants beneficis ambientals i econòmics.

Aquest projecte pretén abordar els reptes i les oportunitats de la reutilització de l’aigua als escorxadors mitjançant la identificació dels factors limitants que dificulten actualment la implantació d’aquesta pràctica, l’avaluació de tecnologies innovadores de tractament i posttractament i l’elaboració de directrius per a la reutilització aigua tractada. El projecte també avalua la viabilitat tècnica, mediambiental i econòmica de les solucions proposades per garantir-ne la sostenibilitat i viabilitat.

Els objectius específics del projecte inclouen analitzar la composició dels efluents dels escorxadors de bestiar boví i porcí per identificar la presència de substàncies químiques i patògens que puguin suposar un risc per a la salut humana i mediambiental, i avaluar els riscos possibles i/o potencials associats a la reutilització de l’aigua.

Hi participen grans escorxadors: Olot Meats, Matadero Frigorífico de Avinyó, Matadero Frigorífico del Cardoner i Sala de desfer i magatzem frigorífic J. Viñas. I ho coordina INNOVACC, clúster català de la carn i la proteïna alternativa.

Una guia pràctica

A més, el projecte pretén elaborar una guia pràctica per a la reutilització de l’aigua recuperada a escorxadors adreçada al sector carni, que serveixi d’orientació per a l’aplicació de pràctiques de reutilització de l’aigua i garanteixi el compliment dels requisits normatius. Aquest objectiu és el que marca el segon projecte “Reutilització d’aigües”.

L’elaboració d’aquesta guia s’espera que contribueixi a potenciar la regeneració i reutilització de les aigües a explotacions ramaderes i indústries del processament carni, potenciant així la economia circular, la sostenibilitat i la competitivitat del diferents sectors a Catalunya.

Grans volums d’aigua al sector carni

Davant la pressió creixent sobre els recursos hídrics i l’enduriment de la normativa, les indústries busquen solucions innovadores i sostenibles per gestionar el consum d’aigua. El sector carni és un dels consumidors d’aigua més grans, i les seves operacions generen importants volums d’aigües residuals, que poden ser un recurs valuós si es tracten adequadament.

Si ens fixem en el sector, veiem com els escorxadors de bestiar porcí poden utilitzar entre 250 i 550 litres per cap d’animal sacrificat, sent la neteja de canals i d’equips i la higienització de les instal·lacions les activitats que generen més consum d’aigua. En el cas dels escorxadors de bestiar boví l’ús encara és major: entre 500 i 1.000 litres per peça. 

Osona i el consum empresarial d’aigua

En general, exceptuant el Tarragonès i la Cerdanya, les comarques catalanes que més consum empresarial d’aigua registren són aquelles on el sector primari o el sector industrial tenen un pes elevat (la Segarra, la Ribera d’Ebre, el Pla d’Urgell, l’Alt Camp, la Garrotxa, el Baix Ebre, l’Alt Urgell, el Solsonès i Osona). En aquest últim cas, els municipis amb més consum d’aigua per empresa són El Brull, Santa Eugènia de Berga, Viladrau, Gurb, Sant Agustí del Lluçanès, Orís i l’Esquirol.

Davant d’aquest escenari, en els propers anys observarem l’auge de projectes que cerquin i aprofundeixin en la transició verda i conceptes claus com el de sostenibilitat. Tot plegat, amb l’objectiu d’equilibrar el creixement econòmic amb el benestar social i natural del planeta.

13 de juliol de 2023