El projecte Ocupació a la Indústria Local de la Diputació de Barcelona aconsegueix 725 insercions

El projecte “Ocupació a la indústria” Local de la Diputació de Barcelona va aconseguir formalitzar 725 insercions durant la seva primera edició, del 2015 al 2016. Els resultats els ha presentat la diputada de Promoció Econòmica i Ocupació, Sònia Recasens, en un acte a les instal·lacions que l’empresa La Farga té a les Masies de Voltregà (Osona).

El projecte “Ocupació a la indústria local”, que pretén enfortir el model de la indústria tradicional i generar llocs de treball de qualitat, s’ha centrat en dotze iniciatives d’ens locals de la demarcació, atenent sis sectors industrials pilars del sector secundari barceloní: el metal·lúrgic, el tèxtil, el vitivinícola, el químic i farmacèutic, el logístic i l’alimentari.

La primera edició del projecte ha comptat amb la participació de 1.386 persones, 797 empreses i 206 agents col·laboradors, amb una forta presència del sector metal·lúrgic que ha copsat més de la meitat de les empreses participants i gairebé el 50% de les persones i el agents col·laboradors. Les 725 insercions realitzades permeten obtenir una elevada taxa d’inserció del 45%. Del total d’insercions, un 21% es tracten de contractes laborals amb una durada superior als sis mesos. Tot i que el nombre de contractes temporals encara és dominant, destaca l’augment de la durada dels contractes en empreses participants en el projecte: en aquest cas, el percentatge de contractes amb una durada major a mig any s’enfila fins el 33% del total.

Pel que fa al perfil de les persones participants en la primera convocatòria del projecte Ocupació a la indústria local, hi ha una major presència d’homes (62%) que de dones (38%). Hi domina un perfil d’estudis bàsic i mitjà en homes, mentre que les dones presenten una distribució per nivell d’estudis més homogènia. Pel que fa a l’edat, en dones predomina una edat d’entre 30 i 45 anys, mentre que en homes el principal gruix el trobem en edats que superen els 45.

En relació amb la taxa d’inserció, no s’hi identifiquen diferències destacables en relació al gènere o l’edat, però sí en nivell d’estudis i temps a l’atur. En aquest sentit, la taxa d’inserció ha estat moderadament més elevada en nivells d’estudis mitjans o superiors (47,1% i 50,3% respectivament) que entre els participants amb nivell d’estudi baix (38,9%). Pel que fa al temps a l’atur, els participants que portaven menys de dotze mesos desocupats presenta una taxa d’inserció significativament superior (51,1%) als participants amb més d’un any a l’atur (37,7%).

Quant a les particularitats de les empreses participants, destaca la forta presència de micro i petites empreses, què conjuntament representen el 77% del total de corporacions que han participat al projecte, fet que mostra la realitat empresarial del país. El projecte, que dóna cobertura al 81% del territori barceloní i al 80% de la població, ha aconseguit eixamplar els objectius marcats per a la primera edició, arribant tant a una taxa d’inserció com a un nombre participants superior al previst.

També en formació s’han assolit els objectius fixats, amb 737 persones participants en accions formatives a l’aula i 150 persones formades a l’empresa. D’entre les accions formatives teòriques se n’han celebrat 600 de competències tècniques, 391 de competències transversals i 190 de competències de base.

Quatre subprogrames a Osona per fomentar l’ocupació
La fortalesa del sector metal·lúrgic a Osona, ha fet de la comarca un dels territoris protagonistes amb el projecte “Ocupació a la Indústria local”. Amb Creacció l’agència d’emprenedoria, innovació i coneixement i una desena d’ens locals de la comarca al capdavant, empreses i entitats de la comarca, el projecte destinat a Osona ha creat quatre subprogrames per tal de fomentar l’ocupabilitat de joves, dones i aturats de llarga durada en el sector industrial de la comarca. Els quatre subprogrames creats són ‘Campanya joves amb èxit’; ‘Programa de mentoratge’; ‘Formació experimental’; i ‘Estimular la contractació’.

El ‘Programa de mentoratge’ s’ha desenvolupat conjuntament amb la Fundació Impulsa i ha comptat amb empresaris joves de la comarca que han exercit de mentors per ajudar als joves a créixer professionalment. Durant la primera edició del programa hi ha participat un total de 18 alumnes de Cicles Formatius de Grau Mitjà, amb una taxa de continuïtat de gairebé el 90%. D’altra banda, la ‘Formació experimental’ ha aconseguit crear fins a 33 insercions, mentre que el subprograma ‘Estimular la contractació’ ha permès la inserció de 18 persones més.

12 de juny de 2017