El nombre d’osonencs residents a l’estranger creix un 23’68%, respecte el 2014

 

  • 1.564 homes i 1.371 dones d’Osona havien emigrat a l’estranger l’1 de gener de 2015
  • Vic (1.109) i Manlleu (585) són els municipis amb més població resident a l’estranger
  • Les famílies amb nens petits és el perfil que més ha emigrat
  • 2.030 osonencs viuen a Europa i els 905 restants es reparteixen entre els altres quatre continents
  • El nombre d’osonencs emigrants s’ha incrementat un 146% del 2009 al 2015

 

 

Vic, 10 de juliol de 2015.- La comarca d’Osona comptava amb 2.935 residents a l’estranger l’1 de gener de 2015. D’aquests, 1.564 eren homes i 1.371 eren dones. Des de Creacció, i a partir de les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), s’ha fet una anàlisi sobre l’evolució dels residents a l’estranger centrant-se, especialment, en Osona a través de l’Observatori Socioeconòmic. En aquest cas, es constata que hi ha hagut un increment del 23’68% d’osonencs que han emigrat a l’estranger respecte l’any 2014.

L’origen dels habitants que abans vivien a Osona i ara viuen fora del país és, principalment, la ciutat de Vic (37’7%) i, en segon lloc, Manlleu (20%). Els municipis de la comarca amb més població resident a l’estranger són Vic (1.109), Manlleu (585), Torelló (226), Roda de Ter (115), Tona (95), Centelles (82) i Taradell (72). Tots aquests municipis tenen com a destí principal dels seus residents el continent europeu excepte Tona, que té a Amèrica com a destí prioritari. Osona ocupa la 16a posició en el rànquing de població resident a l’estranger per comarques amb un 1’21% del total de la població i mostra un comportament de les dades clarament a l’alça. L’any 2009, en canvi, Osona només tenia un 0’82% del total de la població catalana resident a l’estranger. Durant el període 2009-2015, un total de 1.742 ciutadans de la comarca han passat a residir a l’estranger, és a dir, el nombre de persones que han emigrat s’ha incrementat un 146% durant aquests sis anys. Al conjunt de Catalunya, en canvi, el nombre total de persones residents a l’estranger és de 242.070 per al 2015 i mostra estabilitat, variant poc el percentatge d’un any a un altre.

Dels 2.935 osonencs que viuen a l’estranger l’any 2015, 2.030 viuen a Europa i els 905 restants es reparteixen entre els altres quatre continents. En termes percentuals, Europa reuneix el 69’16% dels residents a l’estranger, seguit d’Amèrica, amb un 26’6%, Oceania, amb un 2’32%, i Àsia i Àfrica amb menys del 2%. Quant a la destinació dels osonencs a Europa, es constata un predomini dels països de la Unió Europea. Destaquen, amb molta diferència, tres països: Alemanya (504), França (479) i Bèlgica (478). A continuació, hi trobem el Regne Unit, els Països Baixos, Andorra o Suïssa.

Pel que fa les franges d’edat de la població d’Osona resident a l’estranger, destaca el grup dels menors de 15 anys (970), que representen el 33% dels residents a l’estranger, seguit del grup de 25-39 anys (581), que representa el 19’80%. Per tant, es dedueix que el perfil més important de residents emigrats a l’estranger és el de les famílies amb nens petits. Segons el país d’acollida, hi ha dos perfils diferenciats: a països com a Alemanya, Bèlgica o França, hi ha un predomini clar dels grups d’edat dels menors de 15 anys, mentre que països com el Regne Unit, Suïssa o els Països Baixos són el principial destí de la població entre 25 i 44 anys.

L’anàlisi d’aquestes xifres mostra, en termes generals, que cada any hi ha un major nombre d’osonencs que marxa a viure a l’estranger. Aquest augment ha estat directament proporcional a l’evolució de la crisi econòmica del país com reflecteix l’evolució de l’emigració en els darrers anys, per damunt del que ho ha fet a la resta del territori català, sobretot a partir del 2012.

10 de juliol de 2015