El govern espanyol obre una convocatòria d’ajudes en I+D tecnològic

Les petites i mitjanes empreses també tindran accés a un nou paquet d’ajudes del govern espanyol per fer inversions en investigació i desenvolupament.

El termini està obert fins al 20 de maig i es destinen a projectes d’investigació industrial o bé desenvolupament experimental vinculat amb les anomenades Tecnologies Habilitadores Digitals.

Entre els requisits, l’empresa ha de tenir almenys tres anys d’antiguitat i estar considerada una agrupació d’interès econòmic (AIE). En canvi, n’estan excloses les companyies del sector públic, els autònoms i les entitats sense ànim de lucre.

L’import global que s’hi destina és de 9 milions d’euros. Es concedirà fins a un 80% de l’import del projecte a les petites empreses, fins a un 75% en el cas de les mitjanes i un 65% per a les grans. Els beneficiaris rebran el pagament per avançat, una vegada aprovada l’ajuda.

El pressupost sorgeix de l’anomenat Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica i d’Innovació.

Més informació i requisits aquí.

13 de maig de 2019