El Govern espanyol consensua amb les associacions d’autònoms l’extensió de les ajudes a aquest col·lectiu

El Govern espanyol ha consensuat amb les principals associacions de treballadors autònoms l’extensió fins al pròxim 30 de setembre de les ajudes a aquest col·lectiu pels efectes de la Covid-19, que el Consell de Ministres extraordinari va aprovar divendres. A més, s’han establert noves mesures, com la prestació extraordinària per als autònoms de temporada.

Pròrroga de l’exempció de les quotes de la Seguretat Social

Aquesta mesura es continuarà aplicant als treballadors autònoms que estiguin percebent la prestació extraordinària, que inclou una ajuda econòmica i una exempció de les quotes. Així doncs, aquests treballadors no pagaran la quota de juliol i tindran una exempció del 50% a l’agost i del 25% al setembre.

Prestació per cessament d’activitat

Els beneficiaris de la prestació extraordinària podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d’activitat, sempre que acreditin una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre de 2020 respecte al mateix període d’un any abans, entre altres requisits.

29 de juny de 2020