El Govern espanyol aprova el Reial decret llei 24/2020, de mesures socials de reactivació de l’ocupació i protecció de la feina autònom i de competitivitat de el sector industrial

Exoneració de quotes: L’acord inclou diferents exoneracions per a les empreses, segons la seva situació. En el cas de les empreses que estan en situació de força major parcial, l’acord fins al setembre manté el seu esperit vigent, bonificant més les cotitzacions dels treballadors activats que els dels suspesos. D’aquesta manera, per a les empreses de menys de 50 treballadors, tindran una exoneració del 60% de les cotitzacions socials dels seus treballadors activitats en els mesos de juliol, agost i setembre i del 35% per als treballadors que continuïn suspesos. Per a les empreses de 50 o més treballadors, les exoneracions seran del 40% per als treballadors activats i de l’25% per als no activats.

Per la seva banda, les empreses que estan actualment en ERTO per força major total passaran a ERTO de transició fins al 30 de setembre. Dins d’aquestes, les que compten amb menys de 50 treballadors tindran una exoneració decreixent en les cotitzacions dels seus treballadors de l’70%, 60% i 35% al ​​juliol, agost i setembre, respectivament. Per a les empreses de 50 i més treballadors, les exoneracions passarien a ser del 50%, 40% i 25%, al juliol, agost i setembre, respectivament.

Manteniment de l’ocupació: Les empreses que s’acullin a les exoneracions previstes en cas d’ERTO, han de mantenir l’ocupació durant un període de sis mesos. Durant un ERTO en vigor, les empreses no poden efectuar acomiadaments i tampoc podran repartir dividends. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquests ERTO les empreses radicades en paradisos fiscals. Les persones treballadores de les empreses que s’acullin a aquests ERTO no poden fer hores extra. No estarà permès que les empreses concertin noves contractacions laborals, directes o a través d’ETT, ni que estableixin noves externalitzacions, durant la vigència dels ERTO.

 

Més informació aquí

27 de juny de 2020