El decret-llei 11/2020 estableix mesures en l’àmbit tributari

El decret-llei 11/2020 ha establert noves mesures en l’àmbit tributari amb relació a:

1. La suspensió de les autoliquidacions;

2. Els terminis de presentació i ingrés en període voluntari de tribus en algunes matèries;

3. Reducció gravàmens en els canons de residus industrials i de la construcció;

4. Bonificació taxes de l’Agència Catalana de Residus;

5. Taxes en joc d’atzar;

6. Ajornament dels deutes relacionats amb el cànon de l’aigua.

 

Més informació aquí

4 de juny de 2020