El DARP obre convocatòries d’ajuts per als artesans alimentaris i també per a cooperatives i entitats associatives agràries

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) vol fomentar la promoció i certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i l’artesania alimentària a Catalunya. Per contribuir-hi, ha convocat línies d’ajut que inclouen diverses actuacions, dins dels anomenats ajuts de minimis. Els recursos es destinaran a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d’origen i qualitat dels aliments i a l’artesania alimentària.

Es vol contribuir a les actuacions d’ordenació, foment i promoció dels productes agroalimentaris de qualitat i/o mencions de qualitat, fires, mercats i certàmens de productes d’aquesta tipologia.

L’objecte dels ajuts estableix tres línies:
1. La promoció dels distintius d’origen i qualitat DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari no lligats directament a la producció i dels productes amb reconeixement provisional. La quantia és d’un màxim del 70% de la despesa subvencionable amb un topall de 40.000 euros per entitat beneficiària.
2. El control i la certificació dels distintius d’origen i qualitat de les DOP, IGP i ETG dels productes inscrits en el registre comunitari i dels productes amb reconeixement provisional, incloses les vitivinícoles. La quantia és d’un màxim d’un 90% de la despesa subvencionable i fins a un topall de 70.000 euros.
3. El foment de l’artesania alimentària a Catalunya. La quantia és d’un màxim del 70% de la despesa subvencionable amb un topall de 40.000 euros per entitat beneficiària.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el 31 de juliol i es pot consultar més informació aquí.

Ajuts per a les cooperatives i entitats associatives agràries
D’altra banda, el mateix DARP ha obert el termini per optar als ajuts per la millora de la competitivitat de les cooperatives i altres entitats associatives agràries. El termini de presentació de sol·licituds acabarà el dia 10 d’agost.
Aquestes subvencions volen facilitar processos d’integració cooperativa, serveis de consultoria externa, participació en fires comercials o inversions relacionades amb la transformació i la comercialització de productes agrícoles. També volen fomentar la contractació de personal qualificat. Les actuacions objecte de subvenció es poden dur a terme, a partir de la data de presentació de la sol·licitud, durant les anualitats 2018, 2019 i 2020.

Els tipus i quanties concretes dels ajuts es poden consultar aquí

18 de juliol de 2018