El 52% de les famílies amb menors d’Osona tenen dificultats per conciliar la feina i la família

Les dades són el resultat de l’enquesta “Conciliació en temps de COVID19” realitzada per l’Observatori Socioeconòmic d’Osona

Els resultats de l’Enquesta de conciliació en temps de COVID-19 a Osona, realitzada per l’Observatori Socioeconòmic d’Osona entre el 30 d’abril i el 29 de maig, conclouen que una part important de les famílies amb menors  (52%) tenen dificultats per conciliar la feina i la família.
De les més de 2258 famílies enquestades, les famílies amb fills amb diversitat funcional i les monoparentals són les que afirmen tenir més dificultats per conciliar, així com les famílies on tots els adults treballen.
L’enquesta conclou que, respecte la conciliació, no s’observen diferències entre el teletreball i el fet de treballar fora de casa.

La manca de polítiques públiques a favor de la conciliació familiar i laboral entre els col·lectius amb més dificultats també provoca que les expectatives per després del confinament no siguin massa favorables. De fet, només el 30% assegura que quan acabi el confinament podrà conciliar bé.
En canvi, les famílies que tenen fills de 12 anys o més, i les que tenen un mínim d’un adult que no treballa reconeixen, en general, no tenir massa dificultats per conciliar.

En un 84% de les llars, l’escola està fent activitat escolar i seguiment
Respecte l’escola, un dels actors principals de conciliació, un 84% dels enquestats afirma que l’escola està fent activitat escolar i seguiment, mentre que un 4% afirma que fan activitat, però que no hi ha seguiment per part de l’escola.
Es constata que un 79% dels menors requereixen algun tipus de suport per part dels adults en les tasques escolars.
En aquest sentit, el 42% dels enquestats considera que donen una suport familiar a les tasques escolars suficient; un 41% notable o excel·lent i un 17% considera que és insuficient.

Les famílies amb fills amb diversitat funcional reconeixen una dificultat major
L’enquesta constata que dels resultats de les 33 famílies amb fills amb diversitat funcionals enquestades, es desprèn que tenen major dificultat per conciliar.
Mentre que un 48% de famílies amb fills menors manifestaven poder conciliar, en el cas d’aquest tipus de famílies, només un 33% consideren que poden conciliar.

L’impacte de les dificultats de conciliació en la productivitat, l’augment de bretxa de gènere i en la salut física i mental
L’Observatori Socioeconòmic d’Osona conclou que sense l’escola, un dels actors principals de millora de la conciliació i en casos en que no hi ha xarxa familiar que es pugui ocupar dels menors, la situació no és favorable i té conseqüències en la pèrdua de productivitat a la feina, en l’augment de la bretxa de gènere i en la salut física i mental.
En aquest sentit, afirma que la situació a Osona requereix d’una actuació pública per reconduir les actuals perspectives i preveure polítiques, que en un altre probable confinament, cobreixin les necessitats i les dificultats que han quedat reflectides a l’enquesta.

*Les enquestes formen part del seguiment que l’Observatori Socioeconòmic d’Osona ha realitzat de l’impacte de la pandèmia en les condicions de vida, juntament amb dades de salut, mercat de treball i mobilitat a Osona.

Veure “Enquesta Conciliació en temps de COVID19”

Veure Annex – “Llars amb fills amb diversitat funcional a Osona”

Sobre l’Observatori Socioeconòmic d’Osona
L’Observatori Socioeconòmic d’Osona treballa per ser un punt d’inspiració per a la transformació del territori, les empreses i les persones, facilitant la detecció de reptes que ajudin a definir nous projectes i models de negoci. Per fer-ho desenvolupa dues línies de treball dins el marc de Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement. D’una banda és l’eina de monitorització de la realitat i la competitivitat comarcal i d’altra actua com a element inspirador actuant com a Observatori de prospectiva i anàlisi de les megatendències de futur. 

23 de juny de 2020