Del 9 al 20 de novembre es podràn sol·licitar els ajuts per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

Aprovada la convocatòria d’un ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic per afavorir el manteniment de l’activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19

Ajut: Prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 2.000€
Persones beneficiàries: Persones treballadores autònomes, persona física, persones treballadores autònomes que formen part d’una microempresa i persones sòcies de les cooperatives que cotitzen al RETA
Procediment de concessió: Concurrència no competitiva i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible.
Formulari de sol·licitud: (http://canalempresa.gencat.cat)
Termini de presentació de les sol·lcitidus: Del 9 de novembre 2020 al 20 de novembre 2020.

Més informació aquí

6 de novembre de 2020